Imieniny: Grzegorz, Magda, Mariusz
sobota 25 maja 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

16/11/2017

Zmiana nazw ulic w Wesołej

10 listopada 2017 r. weszły w życie Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 r., pozycje od 10101 do 10147.

W związku z powyższym w ewidencji miejscowości ulic i adresów, prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu dla m.st. Warszawy na podstawie art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.), wprowadzono poniższe zmiany nazw ulic na terenie Dzielnicy Wesoła:

- ul. Hanki Sawickiej na ul. Zofii Kossak-Szczuckiej - zarządzenie zast. 10116

- ul. Stanisława Wrońskiego na ul. Anny Walentynowicz - zarządzenie zast. 10119

- ul. Wincentego Pstrowskiego na ul. Bohaterów z kopalni Wujek - zarządzenie zast. 10120

- ul. 1 Praskiego Pułku WP na ul. Władysława Raczkiewicza - zarządzenie zast. 10132