Imieniny: Grzegorz, Magda, Mariusz
sobota 25 maja 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

11/06/2018

Zmiana nazw ulic

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone przez Miasto Stołeczne Warszawa zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmiany nazw ulic położonych w m.st. Warszawa wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, z późn. zm.).

Wśród rozpatrzonych 28 i 29 maja br. skarg, były dwie dotyczące ulic położonych na terenie dzielnicy Wesoła tj. zmiany nazwy ulicy ze Stanisława Wrońskiego na Anny Walentynowicz oraz zmiany nazwy ulicy z 1 Praskiego Pułku WP na Władysława Raczkiewicza.

Wyroki są nieprawomocne. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikacie na stronie: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/616/783/komunikat-w-sprawie-skarg-na-zarzadzenia-zastepcze-wojewody-mazowieckiego-w-przedmiocie-zmian-nazw-ulic-polozonych-w-mst-warszawa-w-zwiazku-z-ustawa-o-zakazie-propagowania-komunizmu.html oraz http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/617/783/komunikat-w-sprawie-skarg-na-zarzadzenia-zastepcze-wojewody-mazowieckiego-w-przedmiocie-zmian-nazw-ulic-polozonych-w-mst-warszawa-w-zwiazku-z-ustawa-o-zakazie-propagowania-komunizmu.html

12 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyli zaskarżone przez Miasto Stołeczne Warszawa zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiegow sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Zofii Kossak-Szczuckiej. Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Informacja na:  http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/635/komunikat-w-sprawie-skargi-na-zarzadzenie-zastepcze-wojewody-mazowieckiego-w-przedmiocie-zmiany-nazwy-ulicy-polozonej-w-mst-warszawa-w-zwiazku-z-ustawa-o-zakazie-propagowania-komunizmu.html

 

28 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Sądu w sprawie zmiany nazwy ulicy Wincentego Pstrowskiego na Bohaterów z kopalni "Wujek".