Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

17/02/2020

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie ewaluacji   zadania pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w
wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia  na dzielnicy Wesoła w latach 2017 – 2019

Składanie ofert: 2 marca 2020 r. godz. 12:00