Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

10/12/2018

Zamówienie nr 46/2018

BUDOWA ODCINKA ULICY KONWALIOWEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. IRGI – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/19/21/2018 z dnia 18.06.2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej do dz. ew. nr 50/33 obr. 8-07-16 oraz ul. Irysów od ul. Cyklamenowej do ul. Konwaliowej