Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

20/11/2019

Zamówienie nr 45/2019

ROBOTY PODOBNE DO ROBÓT OBJETYCH UMOWĄ NR WES/ZP/B/I/1/1/29/31/2019 W ZAKRESIE REMONTU CHODNIKA NA UL. J.K. CHODKIEWICZA NA ODC. OD UL. W.
SIKORSKIEGO DO UL. B. GŁOWACKIEGO (~102 mb) ORAZ CHODNIKA NA ODC. OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO DOJŚCIA DO FURTKI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 261 (~15
mb) – ETAP 1 (CHODNIK Z KRAWĘŻNIKIEM, ZJAZDY, ZIELEŃ) NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY