Imieniny: Agnieszka, Amelia, Szymon
wtorek 20 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Zima w Mieście

„Zima w Mieście 2021” w Wesołej 

 

Decyzja czy w styczniu ruszy akcja "Zima w Mieście" zależy od aktualnych wytycznych rządowych.  Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuszcza organizację półkoloniii dla dzieci klas I-IV. 

W ferie, od 4  do 15 stycznia 2021 r. uczniowie oraz dzieci mieszkające na stałe w stolicy mogą skorzystać z opieki oraz zajęć dostosowanych do obecnie panującej sytuacji epidemicznej.

 Jak się zapisać? Zapisy trwają od 7 grudnia od godz. 12.00 do 11 grudnia do godz. 00.00 w elektronicznym systemie zapisów

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej proszę zapoznać się  z zasadami oraz harmonogramem zapisów. Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 2 jednotygodniowych turnusów, które trwają od poniedziałku do piątku.

Informację o zakwalifikowaniu można uzyskać 16 gurdnia od godz. 12.00 po zalogowaniu się na stronie zapisów.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPF)

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00. 

Rodzice wnoszą tylko opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadza się m.in. ograniczenie do 12 uczniów w grupie. Program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest dla nas priorytetowym zadaniem.

W Wesołej opieka będzie zorganizowana w:

  • Szkole Podstawowej Nr 171, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa, tel. 22 773 90 52   
  • Szkole Podstawowej Nr 172, ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa, tel. 22 773 42 04   
  • Szkole Podstawowej Nr 174, Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa, tel. 22 773 40 03
  • Szkole Podstawowej Nr 353, ul. Cieplarniana 23, 05-075 Warszawa, tel. 22 203 62 55

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021.