Imieniny: Zdzisław, Zenon, Walerian
środa 29 stycznia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Zima w Mieście

„Zima w Mieście 2020” w Wesołej 

Zapisy uczestników do programu „Zima w Mieście 2020” prowadzone są w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl. Rejestracja w systemie kandydatów możliwa jest od 14 stycznia od godz. 12 do 21 stycznia do godziny 12.00.

Dzienna stawka za opiekę wynosi 10 zł oraz dzienna stawka za wyżywienie wynosi 10 zł. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego.

 Harmonogram zapisów do Akcji "Zima w Mieście" 2020, Od 14 stycznia godzina 12.00 do 21 stycznia godzina 12.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów. 24 stycznia godzina 13.00 Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 24 stycznia godzina 13.00 do 31 stycznia godzina 15.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie. Od 24 stycznia godzina 14.00 do 31 stycznia godzina 16.00 Potwierdzanie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2020, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: - karty kwalifikacyjnej - potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat. Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji. 3 lutego godzina 13.00	Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału. Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku. 3 lutego godzina 16.00. Aktualizacja wykazu wolnych miejsc Zapisy do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście" prowadzone będą poprzez stronę warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl