Imieniny: Wiktor, Marcin, Róża
sobota 06 marca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Położenie geograficzne

Licznie występują na tym terenie wzniesienia wydmowe tworzące paraboliczne wały, poprzecinane terenami bagiennymi oraz torfowiskami. Są one elementem systemu wydm ciągnącego się od Celestynowa - przez Otwock, Wiązowną, Starą Miłosną, Rembertów i Strugę - do ujścia Narwi.

Teren Wesołej położony jest średnio na wysokości od 95 do 115 m n.p.m. i nachylony w kierunku zachodnim.
Dominują tu gleby wytworzone z kilku rodzajów piasków: luźnych, całkowitych i naglinionych. Przeważnie brunatne kwaśne i wyługowane oraz płowe. Tylko w obniżeniach terenu znajdują się czarne ziemie zdegradowane oraz gleby murszowe. Ogólnie są one słabej jakości - znajdują się w V i VI klasie. Tylko lokalnie spotkać można gleby klasy IV.

Przez teren dzielnicy nie przepływa żadna rzeka. Natomiast na terenach leśnych, w zagłębieniach terenu między wydmami występują oczka wodne oraz tereny bagienne. W rejonie Starej Miłosny teren lekko obniża się, tworząc niewielką dolinę, przez którą ze wschodu na zachód przepływa Kanał Wawerski.