Imieniny: Adrianna, Kazimierz, Wacław
czwartek 04 marca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Konta bankowe

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDU DZIELNICY WESOŁA

  • Czynsz komunalny, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego 29 1030 1508 0000 0005 5003 3003
  • Opłaty komunikacyjne -  prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karta pojazdu 86 1030 1508 0000 0005 5001 5099
  • Sumy depozytowe - zabezpieczenie należytego wykonania umów, kaucje, wadia 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129
  • Udostępnienie danych osobowych oraz zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 61 1030 1508 0000 0005 5001 5064
  • Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów 55 1030 1508 0000 0005 5001 5269
  • Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 52 1030 1508 0000 0005 5001 5226
  • Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 32 1030 1508 0000 0005 5003 3143

 Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe podawane przy złożeniu deklaracji w Urzędzie. W przypadku braku indywidualnych kont prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Wesoła.

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie zadania z zakresu wymiaru i księgowości  podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej przejęło Centrum Obsługi Podatnika (COP) z siedzibą przy ul. Obozowej 57, w Warszawie (kod pocztowy 01-161), tel. 22 443 09 00, 22 443 09 01, 519 066 098, 514 603 566, 509 647 711, 22 325 91 41, 22 325 91 42, 22 443 99 91.

 • Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
 •  Opłata skarbowa -zaświadczenia, pełnomocnictwa, czynności urzędowe 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070