Imieniny: Edyta, Maria, Alojzy
niedziela 08 grudnia 2019

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Konta bankowe

WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDU DZIELNICY WESOŁA

 • za  podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynsz komunalny i dzierżawny, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego lub indywidualny rachunek bankowy każdego podatnika podany w decyzji wymiarowej na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
  29 1030 1508 0000 0005 5003 3003
 • za rejestrację pojazdów, prawa jazdy
  86 1030 1508 0000 0005 5001 5099
 • opłata skarbowa od zaświadczeń, decyzji,
  czynności urzędowych, pełnomocnictw
  08 1030 1508 0000 0005 5001 5145
 • zabezpieczenie należytego wykonania umów, kaucje, wadia
  52 1030 1508 0000 0005 5001 5129
 • udostępnienie danych osobowych oraz zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
  61 1030 1508 0000 0005 5001 5064
 • opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów
  55 1030 1508 0000 0005 5001 5269
 • opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  52 1030 1508 0000 0005 5001 5226
 • opłaty z tytułu gospodarowania odpadami lub indywidualny rachunek bankowy podany przy składaniu deklaracji
  32 1030 1508 0000 0005 5003 3143