Imieniny: Agnieszka, Amelia, Szymon
wtorek 20 kwietnia 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Kadencja 2002 - 2006

Marcin Jędrzejewski - Przewodniczący RadyRadny z listy Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, okręg II, 443 głosy poparcia.

39 lat, żona Magdalena, syn Maurycy.
Właściciel firmy poligraficznej.
Jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna. W ostatniej kadencji Przewodniczący Rady Dzielnicy Wesoła.

Pełni dyżur w swoim okręgu wyborczym – osiedle Stara Miłosna w lokalu Stowarzyszenia Sąsiedzkiego – budynek OSP Stara Miłosna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejście od ul. Gościniec) we wtorki w godzinach 20:00 - 22:00.
Telefon: 22 773 94 94 (wtorki 16:00 - 22:00, czwartki 9:00 - 13:00)

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Przewodniczący Rady
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - Członek Komisji
 • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Członek Komisji
 • Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa - Członek Komisji
 • Rada Dzielnicy - Radny

Stefan Słowikowski - Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Radny z listy Wesoła 2006, okręg I, 173 głosy poparcia.
Dr nauk. Żonaty – żona Gabriela – nauczycielka. W latach 1977 – 1980 dowódca Jednostki i Garnizonu Wesoła. Radny dwóch kadencji w tym członek Zarządu Miasta w latach 1998 – 2002. W ostatniej kadencji Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.
Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 17:00 – 18:00.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Wiceprzewodniczący
 • Rady Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radny
 • Rada Dzielnicy - Przewodniczący Rady

Maciej Apolinary Królak - Wiceprzewodniczący RadyReprezentuje Okręg Wyborczy nr 1. Poparcie społeczne w wyborach samorządowych w 2002 roku - 80 głosów (kandydował z listy - Komitet Wyborczy Wyborców Wesoła - Samorządna Dzielnica). Wykształcenie techniczne - elektronik.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Wiceprzewodniczący Rady

Bogdan WilkReprezentuje Okręg Wyborczy nr 1.
Poparcie społeczne w wyborach samorządowych w 2002 roku - 319 głosów (kandydował z listy - Komitet Wyborczy Wyborców WESOŁA RAZEM).

Urodzony 5 czerwca 1949 r., Zatropie pow. Kielce (syn Józefa i Janiny Sabiny z d. Pieniążek).
Żonaty. Inżynier, absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie, Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu i Technikum Ekonomicznego w Kielcach (specjalność administracja terenowa).
Absolwent Podyplomowych Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego (1996 r.).
Na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta - od 1 czerwca 1999 r. W samorządach - od 1985 roku. W kadencji 1994 - 1998 r. - Przewodniczący Rady Miasta Wesoła. Radny trzech kolejnych kadencji.
Wcześniej pracował 30 lat zawodowo w jednostkach wojskowych MON - ostatnio w pionie operacyjnym Sztabu Generalnego WP (pułkownik rezerwy).  Bezpartyjny.
Żona Barbara - absolwentka UW (Zarządzanie); Syn Grzegorz - absolwent marketingu; Córka Paulina - studentka UW. Zainteresowania: myślistwo, geografia, turystyka.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny
 • Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radny
 • Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa - Członek Komisji

Zbigniew Aleksander PutkaReprezentuje Okręg Wyborczy nr 2. Poparcie społeczne w wyborach samorządowych w 2002 roku - 132 głosy (kandydował z listy - Komitet Wyborczy Wyborców WESOŁA 2002). 53 lata. Żonaty. Syn i córka studenci II i IV roku. Wykształcenie wyższe, Politechnika Warszawska wydział Inżynierii Lądowej. 1973 - 1978 inżynier budowy, od 1978 prowadzi zakłady piekarskie.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny

Marian Mahor50 lat, dwójka dzieci. Tytuły magistra teatrologii krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów teatralnych paryskiej Sorbony. Tłumacz sztuk teatralnych B.M. Koltes'a, z których dwie sam wyreżyserował. W latach 1996 – 2000 był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Wesołej. Pracował w Centrum Promocji Kultury Praga Południe w Warszawie, gdzie zajmował się promocją sztuki i reżyserią spektakli. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Radzie Dzielnicy Stara Miłosna (1999 – 2000) i w Radzie Dzielnicy Wesoła (2002 – 2006), wiceprezes Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna (2001 – 2004), wiceprezes Klubu Sportowego WESOŁA (od 2003) oraz wiceprzewodniczący miejscowego koła Platformy Obywatelskiej (od 2001r.).

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny
 • Zarząd Dzielnicy - Zastępca Burmistrza
 • Doraźna Komisja Statutowo-Regulaminowa - Członek Komisji

Helena KaźmierczakReprezentuje Okręg Wyborczy nr 1.
Poparcie społeczne w wyborach samorządowych w 2002 roku - 139 głosów (kandydowała z listy - Komitet Wyborczy Wyborców WESOŁA RAZEM).
Urodzona 19 października 1938 roku w Horodcu.
Wdowa, jedno dziecko (córka - absolwentka Politechniki Warszawskiej). Emerytka.
Prezes PKPS od 30 lat.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radna
 • Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radna

Stanisław Bogdan GutowskiReprezentuje Okręg Wyborczy nr 1. Poparcie społeczne w wyborach samorządowych w 2002 roku - 134 głosy (kandydował z listy - Komitet Wyborczy Wyborców WESOŁA 2002).

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny
 • Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radny

Marianna BurszewskaReprezentuje Okręg Wyborczy nr 3. Poparcie społeczne w wyborach samorządowych w 2002 roku - 135 głosów (kandydowała z listy - Komitet Wyborczy Wyborców WESOŁA 2002). Urodzona 30 kwietnia 1953 roku. Mężatka, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie ekonomiczne - technik ekonomista.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radna
 • Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radna

Antoni Zdzisław BarańskiReprezentuje Okręg Wyborczy nr 2.
Poparcie społeczne w wyborach samorządowych w 2002 roku - 26 głosów (kandydował z listy - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy).
Zamieszkały Wesoła - Zielona.  Lat 65, radca prawny, pułkownik rezerwy WP. Radny w poprzednich kadencjach R.D. Białystok. Społecznik, organizator.
Żona Barbara - pedagog, dwóch synów: Jacek - lekarz, Piotr - oficer Straży Granicznej.
Członek Zarządu Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Województwa Mazowieckiego.
Pełnomocnik Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny

Leszek Stanisław WiniarskiRadny z listy Wesoła Razem, okręg I, 156 głosów poparcia.
Żonaty. Jedno dziecko.
Wykształcenie wyższe.
Nauczyciel, pracuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Wesołej.
Radny ostatniej kadencji.

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w budynku Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 16:00 – 18:00.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny
 • Komisja Rewizyjna - Członek Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodniczący Komisji
 • Rada Dzielnicy - Radny

Irena KukRadna z listy Wesoła Razem, okręg I, 125 głosów poparcia.
Wykształcenie wyższe (Spis – magister ekonomii). Od 1996 roku doradca finansowo-ubezpieczeniowy firmy Commercial Union.
Organizatorka ruchu mieszkańców Wesołej (OKOP) na rzecz przyłączenia Wesołej do Warszawy.
Współorganizatorka Klubu Seniora na terenie osiedla Zielona. Radna ostatniej kadencji (w latach 2002 – 2004 Wiceprzewodnicząca Rady).

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 16:00 – 18:00.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radna
 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Członek Komisji
 • Komisja Mieszkaniowa - Członek Komisji
 • Rada Dzielnicy - Wiceprzewodnicząca Rady

Ryszard Brzezik

57 lat, żonaty, dwoje dorosłych dzieci, od 1956 r. mieszkaniec osiedla Zielona. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem SGPiS (obecnie SGH).
W 1990 r. został doradcą ministra w Ministerstwie Finansów, a następnie doradcą wicepremiera w Urzędzie Rady Ministrów. W latach 1997 - 2001 był wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2002 r. jest dyrektorem finansowym w ANR.
Był Radnym I kadencji (1990 - 1994) gminy Wesoła, był radnym Dzielnicy Wesoła (kadencja 2002 - 2006).

Pełni dyżur w poniedziałki - budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 17:00 - 18:00

 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Przewodniczący Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Członek Komisji
 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny
 • Rada Dzielnicy - Radny

Józef Jan WojtaśRadny z listy Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, okręg II, 179 głosów poparcia.

50 lat.
Od 15 lat wraz z rodziną mieszka w Starej Miłośnie. Jest przedsiębiorcą i właścicielem firmy budowlanej DOMEKO. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Sąsiedzkiego Stara Miłosna, był radnym Rady Dzielnicy Wesoła ostatniej kadencji.

Pełni dyżur w swoim okręgu wyborczym – osiedle Stara Miłosna w lokalu Stowarzyszenia Sąsiedzkiego – budynek OSP Stara Miłosna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejście od ul. Gościniec) we wtorki w godzinach 20:00 - 22:00.
Telefon: 22 773 94 94 (wtorki 16:00 - 22:00, czwartki 9:00 - 13:00)

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radny
 • Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Członek Komisji
 • Komisja Infrastruktury - Przewodniczący Komisji
 • Komisja Mieszkaniowa - Członek Komisji
 • Rada Dzielnicy - Radny

Katarzyna ZakrzewskaRadna z listy Platformy Obywatelskiej, okręg II, 180 głosów poparcia.

42 lata, mąż i dwójka dzieci.
Była radną dwóch ostatnich kadencji.
Uczestniczyła w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, Komisji Infrastruktury.

Pełni dyżur w poniedziałki – budynek Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wesoła przy ul. 1. Praskiego Pułku 33 w godzinach 17:00 – 18:00.

 • Rada Dzielnicy - kadencja 2002-2006 - Radna
 • Komisja Rewizyjna - Przewodnicząca Komisji
 • Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Członek Komisji
 • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Członek Komisji
 • Rada Miasta - kadencja 1998 - 2002 - Radna
 • Rada Dzielnicy - Radna