Imieniny: Adrianna, Kazimierz, Wacław
czwartek 04 marca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Jednostki organizacyjne

Dyrektor: Elżbieta Daniłowicz
Adres:
ul. 1 Praskiego Pułku 31
05-075 Warszawa-Wesoła

e-mail: wesola@bibliotekawesola.pl
strona www: www.bibliotekawesola.pl

telefon: 516 899 140; 22 773 40 08 
 
godziny pracy:

 • poniedziałek 11.00 – 19.00
 • wtorek, czwartek 11.00 – 18.00
 • środa 10.00 – 16.00
 • piątek 11.00-18.00

podlega mu:

 • Filia Nr 1 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 • Filia Nr 2 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
 • Filia Nr 3 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy    

podlega pod Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

adres:
ul. Jana Pawła II 25 (Centrum Pogodna)
05-077 Warszawa-Wesoła

email: wesola.f1@bibliotekawesola.pl
telefon: 22 773 83 66

godziny pracy:

 • poniedziałek 11.00 – 19.00,
 • wtorek, środa 11.00 – 18.00,
 • czwartek 10.00 – 16.00
 • piątek 11.00-18.00
 • sobota 09.00-14.00

podlega pod Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
adres:
ul. Podleśna 38
 
email: wesola.f2@bibliotekawesola.pl
telefon: 785 502 029

godziny pracy:     

 • poniedziałek 11.00 - 19.00
 • wtorek 11.00 - 18.00
 • środa 10.00 - 16.00
 • czwartek, piątek 11.00 - 18.00.

podlega pod Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
adres:
ul. Starzyńskiego 21
05-075 Warszawa-Wesoła

email: wesola.f3@bibliotekawesola.pl
telefon: 22 773 42 97

godziny pracy:

 • poniedziałek 11.00 – 19.00
 • wtorek, czwartek, piątek 11.00-18.00

Dyrektor: Edward Kalisz
adres:
ul. Starzyńskiego 21
05-075 Warszawa-Wesoła

email:   
wesolakultura@domkulturywesola.net
strona www:
www.domkulturywesola.net

telefon: 22 773 61 88
fax: 22 773 61 89
zakres działania:    

 • organizowania spektakli, koncertów, wystaw, warsztatów, odczytów, seminariów, przeglądów, konkursów, form festiwalowych,
 • prowadzenia kursów: językowych, oświatowych, rękodzieła ludowego i artystycznego, terapeutycznych, rozwijających osobowość,
 • prowadzenia działalności klubowej o charakterze edukacyjno-towarzyskim we współpracy z placówkami oświatowymi i innymi klubami (dziecięcymi i młodzieżowymi),
 • sprawowania opieki artystycznej i organizacyjnej nad zawodowymi i amatorskimi zespołami artystycznymi,
 • prowadzenia impresariatu artystycznego,
 • organizowania imprez rozrywkowych i turystyczno-sportowych,
 • prowadzenia działalności wydawniczej,
 • prowadzenia ognisk artystycznych,
 • prowadzenia wypozyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego.

 

Dyrektor Dariusz Galiński
adres:
Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa

email:
dbfowesola@dbfowesola.pl
strona www:
www.dbfowesola.pl

telefon: 22 778 82 00
fax: 22 778 82 01, 22 773 91 17
zakres działania:

 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty prowadzi zbiorową obsługę administracyjno–finansową i organizacyjną dla prowadzonych przez Dzielnicę Wesoła publicznych przedszkoli , szkół podstawowych i gimnazjów .
 • DBFO opracowuje plany i sprawozdania z wykonania budżetu oświatowego, przygotowuje harmonogramy wydatków dla poszczególnych placówek, jak również zbiorowe harmonogramy wydatków przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Prowadzi zbiorową sprawozdawczość oświatową dla potrzeb GUS, Kuratorium Oświaty, Województwa, Biura Edukacji.
 • DBFO przygotowuje projekty uchwał Zarządu i Rady Dzielnicy w sprawach znajdujących się w kompetencji tych organów, a także jest jednostką wykonawczą uchwał i decyzji podjętych przez organy prowadzące placówki oświatowe w Wesołej.

W zakres czynności wykonywanych przez DBFO na rzecz placówek oświatowych wchodzi:

 • naliczanie płac, nagród i innych świadczeń pracownikom obsługi i nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (tzw. klasy “0”), świetlicach szkolnych, szkołach podstawowych, gimnazjach,
 • obliczanie i odprowadzanie składek i innych należności od płac pracowniczych (składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, podatek, grupowe ubezpieczenia na życie, składki PFRON, pożyczki, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze, itp.),
 • obsługa finansowo-księgowa funduszu socjalnego czynnych pracowników i emerytowanych nauczycieli,
 • rozliczanie stałych wydatków tj. za energię elektryczną, telefony, wodę, kanalizację, nieczystości stałe,
 • księgowanie i rozliczanie zakupów drobnych dokonywanych przez placówki oświatowe w ramach pobieranych zaliczek (środki czystości, artykuły biurowe, pomoce i wyposażenie, itp.),
 • wypłacanie świadczeń w ramach funduszu stypendialnego (dożywianie, zapomogi losowe, zakup podręczników). Świadczenia otrzymują uczniowie typowani przez szkolne komisje socjalne,
 • obsługa finansowo-księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • ewidencja finansowo-księgowa i ubezpieczenie majątku trwałego placówek oświatowych,
 • obsługa finansowo-księgowa oświatowego ośrodka specjalnego.

 

Dyrektor Dariusz Małecki
adres:
ul. Kilińskiego 48

email:
zozwesola@szpzlowesola.waw.pl
strona www:
www.szpzlowesola.waw.pl

telefon: 22 773 56 51
zakres działania:
Podstawowym celem SZPZLO jest każde wykonane zawodowo postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności:

 • badanie, diagnoza i porada lekarska,
 • leczenie, w tym kierowanie na badania specjalistyczne,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
 • laboratoryjne badanie diagnostyczne,
 • pomoc w pielęgnacji chorych,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • opieka nad macierzyństwem.

SZPZLO udziela świadczeń zdrowotnych:

 • osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym - na podstawie umów zawartych z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego i na zasadach określonych w tych umowach,
 • mieszkańcom dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - na podstawie umów zawartych z Zarządem Dzielnicy Wesoła i na zasadach określonych w tych umowach,
 • innym osobom - na podstawie odrębnych umów lub za indywidualną odpłatnością,
 • w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia - każdej zgłaszającej się osobie.
 • Przychodnia Rejonowa Nr 1 Warszawa Wesoła ul. Kilińskiego 50

Poradnie podstawowej opieki medycznej:

 • Poradnia dla dorosłych
 • Poradnia dla dzieci

Poradnie specjalistyczne:

 • Gabinet dermatologiczna Gabinet stomatologiczny
 • Gabinet alergologiczny
 • Gabinet ginekologiczno - położniczy
 • Gabinet medycyny pracy
 • Gabinet USG, Badań Dopllera i Echa serca
 • Pracownie Holterowskie: - zaburzeń rytmu serca, ciśnienia tętniczego krwi

Inne medycznekomórki organizacyjne:

 • Punkt pobrań materiału do badań diagnostycznych
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
 • Gabinet położnej środowiskowo rodzinnej

Numery telefonów:

 • Rejestracja ogólna: 22 773 53 63, 22 773 56 51
 • Stomatologia: 22 773 93 59
 • Ginekologia i położnictwo: 22 795 72 43

Przychodnia Rejonowa Nr 2 Warszawa Wesoła ul. Warszawska 55

Poradnie podstawowej opieki medycznej:

 • Poradnia poz dla dorosłych
 • Poradnia poz dla dzieci

Poradnie specjalistyczne:

 • Gabinet stomatologiczny

Inne medycznekomórki organizacyjne:

 • Punkt pobrań materiału do badań diagnostycznych
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej

Numery telefonów:

 • Rejestracja ogólna: 22 760 27 35
 • Rejestracja dzieci:  22 760 30 95
 • Nocna Pomoc Lekarska: 22 760 27 35

Przychodnia Rejonowa Nr 3 Warszawa Wesoła ul. Jana Pawła II 23

Poradnie podstawowej opieki medycznej:

 • Poradnia poz dla dorosłych
 • Poradnia poz dla dzieci

Poradnie specjalistyczne:

 • Gabinet stomatologiczny

Inne medycznekomórki organizacyjne:

 • Punkt pobrań materiału do badań diagnostycznych

Numery telefonów:

 • Rejestracja: 22 773 83 96
 • Stomatologia: 22 773 84 26

 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Realizator: Przychodnia Medycyny Rodzinnej Małgorzata i Grzegorz Olizarowscy s.c ul. Jana Pawła II 25, tel. 22 773 83 23

 

podlega mu:

 • Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Nr 1
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2
 • Przychodnia Rejonowa Nr 3

podlega pod Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

adres:
ul. Kilińskiego 48

telefon:

 • Rejestracja ogólna: 22 773 53 63
 • Rejestracja dzieci: 22 760 23 49

godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00
 • w sobotę dyżur internistyczny i pediatryczny w godz. 8:00 - 12:00

podlega pod Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

adres:
ul. Warszawska 55

telefon:

 • Rejestracja ogólna: 22 760 27 35
 • Rejestracja dzieci: 22 760 30 95
 • stacjonarna nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska: 22 760 27 35

godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

podlega pod Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego

adres:
ul. Jana Pawła II 23 (Centrum Pogodna)

telefon:

 • Rejestracja: 22 773 83 96
 • Stomatologia: 22 773 84 36

godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00

podlega pod Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
adres: ul. Kamyk 10A (Stara Miłosna)

telefon:

 • Rejestracja dzieci: 22 123 44 32

godziny pracy:

 • w poniedziałek i piątek w godz. 7:30 - 20:00
 • od wtorku do czwartku w godz. 7:30 - 18:00

 Dyrektora Alicja Pasztor
adres:
ul. 1 Praskiego Pułku 21 A
05-075 Warszawa - Wesoła

email:
sekretariat@opswesola.waw.pl
strona www:
www.opswesola.waw.pl

telefon:
tel./fax 22 773 44 12
tel. 22 773 94 40
tel. 22 773 94 34

godziny pracy:
poniedziałek 10:00 - 18:00
wtorek - piątek 8:00 - 16:00