Imieniny: Wiktor, Marcin, Róża
sobota 06 marca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Środowisko

 

 

Radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych ze stołecznego systemu odbierania odpadów komunalnych. Właściciele np. galerii handlowych czy biurowców będą musieli do 1 sierpnia podpisać umowę z operatorem. 

Bezpośrednim powodem zmian jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja polskich przepisów w lipcu 2019 r. Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, płacą rażąco niskie stawki, ponieważ blokuje to ustawa. Stawka została ustalona na poziomie, który nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi tych nieruchomości, przez co resztę kosztów ponoszą mieszkańcy. Szacuje się, że wskutek zmian koszty systemu odpadów komunalnych z terenu Warszawy spadną o ok. 200-250 mln zł rocznie.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły), od 1 sierpnia 2020 r. zobowiązani będą do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów.

Wyłączenie w uchwale nie dotyczy nieruchomości o charakterze mieszanym, w części zamieszkanych, w części niezamieszkanych (np. salon fryzjerski w kamiennicy) oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Stolica ponownie przeliczy stawki opłat dla mieszkańców. Miasto ponownie przystąpi do analiz wysokości opłat za gospodarkę odpadami, aby mieszkańcy mogli rozliczać się według metody od ilości zużytej wody. Szacunki będą przygotowane na prośbę miejskich radnych – kalkulacje zajmą około dwóch-trzech miesięcy.

 

System gospodarki odpadami musi się bilansować

Przepisy wymagają od gmin zbilansowania systemu. Koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców i firmy. Samorządy nie mogą korzystać z innych źródeł w budżecie do finansowania systemu gospodarki odpadami. W przypadku Warszawy obecnie to koszt rzędu 1,7 mld zł rocznie, podczas gdy w 2016 r. gospodarowanie odpadami kosztowało miasto 350 mln zł. To efekt przede wszystkim negatywnego wpływu nowych przepisów wprowadzonych przez rząd.

Odpady zagospodarowane w promieniu 25 km

Odpady pochodzące z terenu m.st. Warszawy są zagospodarowywane przez firmy wybrane w drodze przetargu – obecnie są to Lekaro, Byś, Hetman i Remondis. 

Dlaczego w Polsce wzrosły stawki za obiór odpadów?

Główne przyczyny wzrostu kosztów:

 • nowy system segregacji na 5 frakcji generuje o wiele wyższe koszty niż dotychczasowy - nowe pojemniki, oznaczenia, worki, zwiększona liczba przejazdów (po każdą frakcję musi jeździć inny pojazd), potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników czy wyższe stawki firm które odbierają te odpady;
 • podwyżki cen energii (o 67%), rosnące koszty pracy i płacy minimalnej (o 25%) - w samej Warszawie koszty wzrosły co najmniej trzykrotnie;
 • obniżone stawki dla firm, takich jak restauracje, sklepy czy galerie handlowe – nawet przy maksymalnych stawkach opłaty od firm pokryją zaledwie 14% kosztów systemu gospodarowania odpadami, a do tej pory pokrywały 30%;
 • brak odpowiedzialności finansowej ze strony producentów opakowań z tworzyw sztucznych np. butelek plastikowych - rząd nie wprowadził jeszcze przepisów w tym zakresie. W Polsce koszty utylizacji odpadów pokrywają mieszkańcy, w Niemczech czy Austrii – koncerny spożywcze. W Austrii, Hiszpanii i Czechach za tonę plastikowych opakowań producenci płacą po kilkaset euro. W naszym kraju nie jest to nawet 1 euro;
 • wycofanie się z rynku recyklingu ok. 30% firm z uwagi na restrykcyjne wymogi, które wprowadził w ostatnich latach rząd;
 • spadek cen surowców na rynku - Warszawa nie zarabia na oddawanym papierze, plastiku czy szkle. Koszt ich pozyskania, segregowania i doczyszczania jest kilkukrotnie wyższy niż ceny skupu;
 • import odpadów surowcowych z zagranicy - producentom bardziej opłaca się kupić surowce pierwotne lub wtórne sprowadzane z zagranicy, niż te produkowane w kraju;
 • rosnące ceny przetwarzania odpadów ze względu na zbyt niskie moce przerobowe instalacji i brak konkurencji;
 • drastyczny wzrost o 1100% opłaty środowiskowej - za wszystkie gazy lub pyły wprowadzone do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 270 zł za tonę.

 

 

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie nowy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy odpady segregujemy do 5 pojemników (worków):

1. PAPIER (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – niebieski), wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy,

2. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – żółty), wrzucamy np.: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności,

3. SZKŁO (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – zielony), wrzucamy np.: puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach,

4. BIO z gospodarstw domowych (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – brązowy), wrzucamy np.: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych,

5. ZMIESZANE (kolor pojemników lub naklejek informacyjnych oraz worków – czarny); odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko to, czego nie udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane (resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia)  lub czego nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK lub MPSZOK.

Dodatkowo:

1. ODPADY ZIELONE (kolor pojemników oraz naklejek informacyjnych – szary, kolor worków – szary/przezroczysty), np.: liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie (odbiór od marca do listopada),

2. ODPADY WIELKOGABARYTOWE, np.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

 

Do pojemników przeznaczonych na segregację odpadów komunalnych NIE WOLNO WRZUCAĆ:

1. DO PAPIERU: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek,

2. DO METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH: zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po aerozolach, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonego styropianu po żywności,

3. DO SZKŁA: szkła stołowego, ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, żarówek świetlówek,

4. DO BIOODPADÓW: resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt,

5. DO ZMIESZANYCH: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.

Dodatkowo:

1. DO ODPADÓW ZIELONYCH: kamieni, popiołu, ziemi,2. JAKO ODPADY WIELKOGABARYTOWE: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

 

Dla zabudowy jednorodzinnej odpady zmieszane odbierane są raz na dwa tygodnie, papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne raz na miesiąc, odpady bio – raz na tydzień, odpady zielone raz na dwa tygodnie, natomiast odpady wielkogabarytowe raz na kwartał. 

Terminy odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej odbierane na podstawie treści zawartych w złożonych deklaracjach.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Na stronie internetowej http://lekaro.pl/harmonogram/ zamieszczono wyszukiwarkę, dzięki której mieszkańcy mogą sprawdzić dzień planowanego odbioru odpadów. Aby wygenerować harmonogram, należy wybrać dzielnicę, ulicę oraz numer nieruchomości. W przypadku pytań lub nieprawidłowości prosimy o kontakt poprzez bezpłatną infolinię LEKARO: 22 112 02 84 lub email: warszawa@lekaro.pl 

 

 

Do odpadów wielkogabarytowych ZALICZA się m.in:

 • meble,
 • sprzęty domowe (np. dywany, materace)
 • wózki dziecięce, rowery, duże zabawki
 • szyby, lustra
 • sprzęt RTV i AGD (duży i mały)
 • drobne odpady remontowe
 • choinki

Do odpadów wielkogabarytowych NIE ZALICZA się m.in:

 • odpadów i materiałów budowlanych, remontowych, sanitarnych
 • desek drewnianych, paneli, ram okiennych, drzwi, płotów
 • wanien, umywalek, spłuczek,   muszli toaletowych, grzejników
 • płytek/glazury
 • rolet
 • części samochodowych
 • motorowerów, kosiarek,
 • opadów ogrodowych

ODBIÓR Z DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Odpady odbierane są sprzed posesji po każdorazowym zgłoszeniu takiej potrzeby bezpośrednio do firmy Lekaro (tel. 22 112 02 84) lub zapośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa nr 19115.

Informacje nt. terminów znajdują się na stronie www.leakaro.pl.

Odpady w dniu wywozu należy wystawić przed posesję przed godz. 6:00 rano.

 

ODBIÓR Z DOMÓW  WIELRODZINNYCH, FIRMY I INSTYTUCJI

Odpady odbierane są sprzed posesji po każdorazowym zgłoszeniu takiej potrzeby do Wydziału Obsługi Mieszkańców (22 443 40 00) lub bezpośrednio do firmy Lekaro.Odbiór następuje  w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

W zabudowie wielorodzinnej istnieje również możliwość podstawienia kontenera na odpady wielkogabarytowe o poj. 7 m3 na 7 dni.

Mieszkańcy naszej dzielnicy mają dwie możliwości bezpłatnego oddania elektrośmieci. 

BEZPOŚREDNIO Z DOMÓW – usługa dotyczy tylko dużych elektrośmieci (np. pralek, lodówek, zmywarek, telewizorów pow. 24 cali), ale przy tej okazji może być zabrany również mały sprzęt. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii (22) 22 333 00 lub wypełnić formularz na stronie elektrosmieci.pl.  Odpowiednio przygotowany sprzęt (a więc np. odłączony od prądu, wodociągów) odbierany jest ze wskazanej lokalizacji w ustalonym terminie. Zawieszono do odwołania odbiór elektrośmieci z domów.   Jest to związane z panującym zagrożeniem epidemiologicznym. Za utrudnienia przepraszamy. 

W PUNKTACH ZBIERANIA – w soboty w godzinach 10:00 – 14:00, ul. 1 Praskiego Pułku 33 – parking przy Urzędzie Dzielnicy.

 

 

 Za odpady zielone uważa się trawę, liście, drobne gałęzie.

Zbiórka odpadów zielonych trwa od 01 kwietnia do 30 listopada.

ODBIÓR Z DOMÓW JEDNORODZINNYCH
Odpady muszą być wystawione we własnych workach przed ogrodzenie posesji w wyznaczonym dniu wywozów do godz. 6.00 rano. (Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.)
Odpady wystawione luzem, nie w workach, nie będą odbierane.
Odpady zielone z zabudowy jednorodzinnej odbierane są z częstotliwością co 2 tygodnie - od kwietnia do października i co 4 tygodnie - w listopadzie. Dokładne dni wywozu znajdują się w indywidualnych harmonogramach w wyszukiwarce harmonogramów - http://www.lekaro.pl/warszawa-harmonogram-wywozu/ lub są dostępne pod nr infolinii 22 112 02 84.

ODBIÓR Z DOMÓW  WIELRODZINNYCH

W przypadku większej ilości odpadów zielonych istnieje możliwość zamówienia kontenera o poj. 5 lub 7 m3. Kontener podstawiany jest na zgłoszenie pisemne na adres warszawa@lekaro.pl. Kontener podstawiany jest na 4 dni. W zamówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania.
W przypadku mniejszej ilości odpadów zielonych odbiór odpadów obydwa się w workach z częstotliwością 1 x tydzień (od kwietnia do października) lub co 4 tygodnie (w listopadzie) z danej nieruchomości.
Worki muszą zostać złożone na terenie posesji w pobliżu altanki/pomieszczenia śmietnikowego z dogodnym, utwardzonym dojazdem. Potrzebę odebrania odpadów zielonych w workach prosimy zgłaszać telefonicznie na nr infolinii: 22 112 02 84 lub pisemnie na adres e-mail: warszawa@lekaro.pl, co najmniej 48h przed wyznaczonym poniżej dniem wywozu. Odbiory bez zgłoszenia nie będą realizowane.
Harmonogram wywozu odpadów zielonych jest dostępny na stronie www.lekaro.pl. Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone.

Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt, umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu - nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia  to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. W czytniki wyposażone są: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Eko Patrole Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz większość lecznic Weterynaryjnych. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:

 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela/organizację pozarządową/inny podmiot wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze są dostępne w zakładach leczniczych.
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,
 • ponadto - w przypadku psów - wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL w terminie do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

Lista gabinetów weterynaryjnych czipujących zwierzęta w 2021 r.

Zabieg sterylizacji/kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest dla zwierząt bezpieczniejszy niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

Zalety zabiegu:

 • u zwierząt poddanych zabiegowi zmniejsza się niekontrolowana agresja,
 • nie dochodzi do ucieczek - zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się liczba zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych z ich udziałem,
 • nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych kociąt czy szczeniąt,
 • większe przywiązanie do właścicieli - swojego „stada”,
 • sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
 • sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
 • kastracja zmniejsza ryzyko zachorowania na schorzenia prostaty, w tym na śmiertelny nowotwór prostaty,
 • dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

 ABC  zabiegów:

 • Podczas zabiegu suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.  
 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 Koszt zabiegu obejmuje:

 • wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt,
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

 Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Miasto jest:

 • posiadanie ważności uprawień (e-hologramu) i okazanie „Karty Warszawiaka” lub „Karty Młodego Warszawiaka” (dot. osób pełnoletnich),
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • wypełnienie w dwóch egzemplarzach przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota. Formularze dostępne są w zakładach leczniczych,
 • ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
 • to, aby pies i kot był oznakowany elektronicznie (zaczipowany),
 • ponadto - w przypadku psów - wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), miasto nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie operował zwierzę. Miasto nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze). Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

Lista gabinetów weterynaryjnych wykonujących zabieg w 20201 r. 

Informacje dotyczące wydawania karmy:

 • rodzaje karmy: mokra – DonGato (0,415 kg), sucha – Arion Original Sterilized 33/12 (2 kg),
 • karma wydawana jest na podstawie imiennego talonu,
 • talony wydawane są przez pracowników Wydział Ochrony Środowiska bezpośrednio przed każdym cyklem,
 • karma wydawana jest na parkingu przy budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła, 
 • karmę z danego cyklu należy odebrać jednorazowo – nie ma możliwości odbioru „na raty”,
 • w  przypadku nie zrealizowania talonu w danym cyklu – talon przepada,  
 • do Wydziału Ochrony Środowiska można zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące karmy (pok. 212, tel. 22 443-40-15, 443-40-16, 443-40-17, 443-40-18)

Harmonogram dostaw karmy: - Obecnie wydawanie karmy zostało wstrzymane.

Rejestracja społecznych opiekunów kotów wolnożyjących

 

 

Instytucje podejmujące działania z udziałem zwierząt na terenie m.st. Warszawy

Lp. Zwierzęta Jednostka realizująca Kontakt

 1.

wypadki z udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących

Miejskie Centrum Kontaktu

19115 /24h/

Straż Miejska

986 /24h/

Wydziały Ochrony Środowiska
dla Dzielnic

WOŚ w Urzędzie Dzielnicy Wesoła tel. (22) 443-40-15, 443-40-16, 443-40-17, 443-40-18 -  /8.00-16.00/

Wydział Spraw Zwierząt Biura
Ochrony Środowiska

(22) 44 32 579; (22) 44 32 599; (22) 44 32 583; (22) 44 32 545; (22) 44 32 519 -  /8.00-16.00/

  2.  zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy   Straż Miejska  986 /24h/
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2

02-147 Warszawa

Telefony interwencyjne /24h/ (Biuro Przyjęć i Adopcji)

(22) 846 02 36, (22) 868 15 79, 604 778 747

Centrala (22) 868 06 34 - /8.00-16.00/

   3.  koty wolno żyjące    

Straż Miejska

 986 /24h/
 

Wydziały Ochrony Środowiska dla Dzielnic

 WOŚ w Urzędzie Dzielnicy Wesoła tel. (22) 443-40-15, 443-40-16, 443-40-17, 443-40-18 -  /8.00-16.00/
 

Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska

 

(22) 44 32 579; (22) 44 32 599; (22) 44 32 583; (22) 44 32 545; (22) 44 32 519 -  /8.00-16.00/

 4.  zdarzenia ze zwierzętami na wysokościach, np. kot na drzewie, ptak zaplątany w drutach  Straż Miejska  986 /24h/
Straż Pożarna 998 /24h/
Wydział Spraw Zwierząt Biura
Ochrony Środowiska

(22) 44 32 579; (22) 44 32 599; (22) 44 32 583; (22) 44 32 545; (22) 44 32 519 -  /8.00-16.00/

5. ptaki (ranne, uwięzione) Straż Miejska 998 /24h/
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków
Chronionych PTASI AZYL w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

Informacja na stronie ptasiazyl.zoo.waw.pl

(22) 670 22 07, e-mail: azyl@zoo.waw.pl
ptaki można przywozić przez całą dobę

6.

zwierzęta dziko żyjące, np. dzik, jeleń, łoś, lis, kuna:

żywe, ranne z terenu m.st. Warszawy, padłe na terenach leśnych, będących we władaniu Lasów Miejskich – Warszawa

Lasy Miejskie Warszawa

ul. Korkowa 170A

04-549 Warszawa

Zarządzenie Nr 2088/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) na terenie m.st. Warszawy

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt /24h/

(22) 612 25 60 wew. 203; (22) 756 34 75

7. psy bezdomne, zachowujące się agresywnie, które stanowią zagrożenie dla otoczenia Straż Miejska 986 /24h/
Policja 997 /24h/

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2

02-147 Warszawa

Telefony interwencyjne /24h/ (Biuro Przyjęć i Adopcji)

(22) 846 02 36, (22) 868 15 79, 604 778 747

Centrala (22) 868 06 34 - /8.00-16.00/

8. owady błonkoskrzydłe, np. szerszenie,
osy, pszczoły
Straż Miejska 986 /24h/
Straż Pożarna w stanach
zagrożenia życia
998 /24h/
9. przypadki pogryzień człowieka
przez zwierzę
Powiatowy Lekarz Weterynarii

(22) 841 13 19 /8.00-16.00/

665 002 911 p. Monika Woźnica /8.00-16.00/

10. zwierzęta egzotyczne Straż Miejska 986 /24h/
Centrum CITES w Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
Informacja na stronie cites.zoo.waw.pl

 

 •  Punkt informacyjno-edukacyjny Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” Ochota na Kota. Punkt dostępny jest dla  mieszkańców codziennie w godzinach: poniedziałek-piątek 12-17, sobota-niedziela 10-15 przy ul. Grójeckiej 79 w  Warszawie. Można podglądać życie  kotów bezpośrednio  zza witryny lokalu lub on-line poprzez stronę internetową na kanale youtube. Wszystkie informacje o projekcie „ochota Na kota” oraz procedura dotycząca  adopcji kotów  dostępne  są na  stronie www.um.warszawa.pl/ochotanakota  lub stronie  schroniska www.napaluchu.waw.pl w  zakładce „ochota  na kota”.                                                                                                  

 

 

Mobilne punkty zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych w Wesołej są zlokalizowane:

 • w środy w godz 13.00 – 14.30 ul. Jana Pawła II róg ul. Rumiankowej  (parking przy ul. Jana Pawła II 240)
 • w soboty w godz. 12.00 – 13.30 ul. 1 Praskiego Pułku 33 (parking przy Urzędzie Dzielnicy).