Imieniny: Elżbieta, Katarzyna, Klemens
środa 25 listopada 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 1/2019

09/01/2019
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z WIATĄ ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 142W OBRĘBIE 8-03-03, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 32 W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY, W RAMACH PROJEKTU...

Zamówienie nr 48/2018

13/12/2018
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/B/I/2/1/1/4/3/2018 Z DNIA 2 MARCA 2018 R. NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓGGMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY  

Zamówienie nr 47/2018

11/12/2018
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 21 grudnia 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 46/2018

10/12/2018
BUDOWA ODCINKA ULICY KONWALIOWEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. IRGI – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/19/21/2018 z dnia 18.06.2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej...

Zamówienie nr 44/2018

06/12/2018
UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE PARKÓW, SKWERÓW, PLACÓW ZABAW ORAZ MŁODZIEŻOWEGO PARKU KULTURY I REKREACJI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st.WARSZAWY Składanie ofert: 14 grudnia 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie 45/2018

04/12/2018
PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 12 grudnia 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 43/2018

02/11/2018
OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: 14 listopada 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 42/2018

29/10/2018
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 7 listopada 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 40/2018

24/10/2018
UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SKWERÓW I PLACÓW ZABAW NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY – usługi uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/III/4/1/9/10/2018  

Zamówienie 39/2018

23/10/2018
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY – usługi uzupełniające do umowy WES/ZP/B/III/1/1/3/5/2/2018

Strony