Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE

24/04/2019
Usługa organizacji zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z terenu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w formiewyjazdowego obozu profilaktycznego

Zamówienie nr 12/2019

19/04/2019
BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. ŁAGUNY 1 – roboty podobne do umowy Nr WES/ZP/C/WES/VI/P3/5/17/1/2018 z dnia 21.05.2018 r.

Zamówienie nr 11/2019

15/04/2019
BIEŻĄCA KONSERWACJA I USUWANIE AWARII SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 11:00

Zamówienie nr 9/2019

08/04/2019
BUDOWA UL. ZACHODNIEJ NA ODC. OD UL. JAGIELLOŃSKIEJ DO UL. POLNEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 24 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 10/2019

01/04/2019
USŁUGI Z ZAKRESU LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: 9 kwietnia godz. 10:00

Zamówienie nr 6/2019

21/02/2019
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WILANOWSKIEJ 3 NA POTRZEBY FILII OŚRODKA KULTURY składanie ofert: 11 marca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 8/2019

20/02/2019
BUDOWA UL. W. SIKORSKIEGO NA ODC. OD UL. S. CZARNIECKIEGO DO UL. S. ŻÓŁKIEWSKIEGO NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY składanie ofert: 8 marca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 7/2019

18/02/2019
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWAIE TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z WIATĄ ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCIDZIAŁKI O NR EW. 142 W OBRĘBIE 8-03-03 PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 32 W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY W RAMACH PROJEKTU pn...

Zamówienie nr 5/2019

23/01/2019
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. BERENTA W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 8 lutego 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 2/2019

23/01/2019
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY W 2019 ROKU Składanie ofert: 7 lutego 2019 r. godz. 10:00

Strony