Imieniny: Rafał, Marta, Marcin
sobota 24 października 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 8/2019

20/02/2019
BUDOWA UL. W. SIKORSKIEGO NA ODC. OD UL. S. CZARNIECKIEGO DO UL. S. ŻÓŁKIEWSKIEGO NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY składanie ofert: 8 marca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 7/2019

18/02/2019
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWAIE TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z WIATĄ ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCIDZIAŁKI O NR EW. 142 W OBRĘBIE 8-03-03 PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 32 W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY W RAMACH PROJEKTU pn...

Zamówienie nr 5/2019

23/01/2019
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. BERENTA W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 8 lutego 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 2/2019

23/01/2019
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY W 2019 ROKU Składanie ofert: 7 lutego 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 4/2019

17/01/2019
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 25 stycznia 2019 r. godz. 11:00

Zamówienie 3/2019

16/01/2019
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM  2018/2019 W OKRESIE LUTY-CZERWIEC 2019 r. składanie ofert: 24 stycznia 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 1/2019

09/01/2019
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z WIATĄ ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZIAŁKI O NR EW. 142W OBRĘBIE 8-03-03, PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 32 W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY, W RAMACH PROJEKTU...

Zamówienie nr 48/2018

13/12/2018
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/B/I/2/1/1/4/3/2018 Z DNIA 2 MARCA 2018 R. NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓGGMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY  

Zamówienie nr 47/2018

11/12/2018
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 21 grudnia 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 46/2018

10/12/2018
BUDOWA ODCINKA ULICY KONWALIOWEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. IRGI – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/19/21/2018 z dnia 18.06.2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Konwaliowej od ul. Pogodnej...

Strony