Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 22/2019

18/06/2019
ZAKUP, DOSTAWA I ROZSTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI 18 w ramach zadaniainwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 173 w os. Stara Miłosna składanie ofert: 27 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 21/2019

07/06/2019
BUDOWA UL. KLONOWEJ I UL. CEDROWEJ W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 25 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 20/2019

07/06/2019
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DOLOMITOWEJ W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 24 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 19/2019

29/05/2019
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W PRZEDSZKOLACH: NR 260, NR 261, NR 262 i NR 434 W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 14 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 17/2019

29/05/2019
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W SZKOŁACH NR 172, 174 i 353 W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 13 czerwca 2019 r. godz. 11:00

Zamówienie nr 18/2019

29/05/2019
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W SZKOLE NR 171 W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 13 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 16/2019

28/05/2019
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W SZKOŁACH NR 173 i 385 W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 12 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 15/2019

23/05/2019
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWYCH I CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH KOMUNALNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 7 czerwca 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 14/2019

22/05/2019
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY – usługi podobne do umowy Nr WES/ZP/B/III/1/1/3/43/47/2018/2019 z dnia 28.12.2018 r.

Zamówienie nr 13/2019

08/05/2019
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTAMI OZNAKOWANIA DROGOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W2019 ROKU Składanie ofert: 24 maja 2019 r. godz. 10:00

Strony