Imieniny: Ryszard, Eliza, Justyna
poniedziałek 14 czerwca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 40/2019

16/10/2019
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – usługi podobne do usług wykonywanych w ramach umowy Nr WES/ZP/B/V/1/29/32/30/2019/2020  

Zamówienie nr 39/2019

14/10/2019
ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK KULTURY W RAMACH ZADANIA P.N.„ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WILANOWSKIEJ 3 NA POTRZEBY FILII OŚRODKA KULTURY” – roboty podobne do umowy Nr...

Zamówienie nr 39/2019

11/10/2019
ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK KULTURY W RAMACH ZADANIA P.N.„ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WILANOWSKIEJ 3 NA POTRZEBY FILII OŚRODKA KULTURY” – roboty podobne do umowy Nr...

Zamówienie nr 38/2019

24/09/2019
UTRZYMANIE ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 2 października 2019 r. godz. 10:00

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ

20/09/2019
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OS. GROSZÓWKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 1 października 2019 r. Termin składania prac konkursowych: 2...

Zamówienie Nr 37/2019

10/09/2019
ZAPEWNIENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 18 września 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 35/2019

05/09/2019
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W SZKOŁACH NR 173 I 385 W DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY – roboty podobne do umowy Nr WES/ZP/B/V/1/27/14/16/2019 z dnia 24.06.2019 r.

Zamówienie nr 36/2019

04/09/2019
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY SŁOWICZEJ Składanie ofert: 20 września 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 34/2019

03/09/2019
UTRZYMANIE ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY – usługi podobne do umowy Nr WES/ZP/B/III/3/2/41/45/2018/2019 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zamówienie Nr 33/2019

21/08/2019
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI 18 – roboty podobne do umowy Nr WES/ZP/C/WES/V/P1/8/51/58/2017 z dnia 03.11.2017 r.

Strony