Imieniny: Elżbieta, Katarzyna, Klemens
środa 25 listopada 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 1/2020

17/01/2020
WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W OKRESIE OD MARCA 2020 ROKU DO LUTEGO 2021 ROKU Składanie ofert: 3 luty 2020 r. godz. 10:00

Postępowanie 48/2019

18/12/2019
BUDOWA UL. KONWALIOWEJ NA ODCINKU UL. IRGI – PAPROCI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 10 stycznia 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 44/2019

26/11/2019
BUDOWA UL. BOROWIKA, REMONT OŚWIETLENIA I WYCINKA DRZEW W RAMACH BUDOWY UL. JAGODOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 11 grudnia 2019 r. godz.10:00

Zamówienie nr 45/2019

20/11/2019
ROBOTY PODOBNE DO ROBÓT OBJETYCH UMOWĄ NR WES/ZP/B/I/1/1/29/31/2019 W ZAKRESIE REMONTU CHODNIKA NA UL. J.K. CHODKIEWICZA NA ODC. OD UL. W.SIKORSKIEGO DO UL. B. GŁOWACKIEGO (~102 mb) ORAZ CHODNIKA NA ODC. OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO DOJŚCIA DO FURTKI...

Zamówienie nr 46/2019

15/11/2019
OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: 25 listopada 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 43/2019

31/10/2019
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH NR 1 I 2 W BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 7 Składanie ofert: 15 listopada 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 42/2019

24/10/2019
WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY W OKRESIE OD LISTOPADA 2019 ROKU DO PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU Składanie ofert: 12 listopada 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 41/2019

22/10/2019
UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 31 października 2019 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 40/2019

16/10/2019
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – usługi podobne do usług wykonywanych w ramach umowy Nr WES/ZP/B/V/1/29/32/30/2019/2020  

Zamówienie nr 39/2019

14/10/2019
ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA NA OŚRODEK KULTURY W RAMACH ZADANIA P.N.„ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WILANOWSKIEJ 3 NA POTRZEBY FILII OŚRODKA KULTURY” – roboty podobne do umowy Nr...

Strony