Imieniny: Ryszard, Eliza, Justyna
poniedziałek 14 czerwca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 13/2020

28/04/2020
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTAMI OZNAKOWANIA DROGOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2020 ROKU Składanie ofert: 14 maja 2020r. godz. 10:00

Zamówienie Nr 12/2020

17/04/2020
USŁUGI Z ZAKRESU LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: do 28 kwietnia 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 11/2020

10/04/2020
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY – usługi podobne do usług wykonywanych na podstawie umowy nr WES/ZP/B/III/1/1/3/26/29/2019 z dnia 27.08.2019 r.

Zamówienie nr 5/2020

01/04/2020
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OS. GROSZÓWKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

Zamówienie nr 9/2020

31/03/2020
 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I USUWANIE AWARII SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 10 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00

Zamówienie nr 8/2020

05/03/2020
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W M.ST. WARSZAWIE p.n.: „TĘŻNIA SOLANKOWA DLA ZDROWIA, URODY, LATEM DLA OCHŁODY” Składanie ofert: 20 marca 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 7/2020

26/02/2020
UTRZYMANIE PARKU, SKWERÓW, PLACÓW ZABAW ORAZ MŁODZIEŻOWEGO PARKU KULTURY I REKREACJI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 6 marca 2020 r. godz. 10:00  

Zapytanie ofertowe

17/02/2020
Przeprowadzenie ewaluacji   zadania pod nazwą „Prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży wwieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia  na dzielnicy Wesoła w latach 2017 – 2019 Składanie ofert: 2...

Zamówienie nr 6/2020

13/02/2020
BUDOWA UL. ZŁOTEJ JESIENI, UL. JUTRZENKI, PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z UL. JANA PAWŁA II I WYCINKĄ DRZEW W RAMACH BUDOWY UL. MARMUROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ IPRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W PASIE DROGOWYM ULIC ZŁOTEJ JESIENI, UL. JUTRZENKI, UL. MARMUROWEJ NA...

Zamówienie nr 3/2020

06/02/2020
PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI 18 Składanie ofert: 24 luty 2020 r. godz. 10:00

Strony