Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 16/2017

27/03/2017
WYKONYWANIE CZYSZCZENIA I NAPRAWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE OSIEDLA STARA MIŁOSNA WRAZ Z CZYSZCZENIEM SEPARATORÓW I PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 3...

Zamówienie nr 17/2017

23/03/2017
REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 174, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 28 – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/V/1/27/39/40/2016 z dnia 03.11.2016 r.

Zamówienie nr 15/2017

23/03/2017
BUDOWA ULICY KRÓTKIEJ I ULICY ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 7 kwietnia 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 14/2017

15/03/2017
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY W. SIKORSKIEGO W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W RAMACH ZADANIA pn.: „POPRAWA UKŁADU DROGOWEGO W DZIELNICY WESOŁA (ULICE W OSIEDLACH: CENTRUM, STARA MIŁOSNA, ZIELONA  I WOLA...

Zamówienie nr 13/2017

28/02/2017
  PRZEBUDOWA UL. KAMYK I UL. GRAFITOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ BUDOWA PRZEPUSTU I CIĄGU PIESZEGO NA KANALE WAWERSKIM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Składanie ofert: 16 marca 2017 r. godz. 10....

Zamówienie nr 12/2017

27/02/2017
LETNIE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 8 marca 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 11/2017

27/02/2017
UTRZYMANIE ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 3 marca 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 10/2017

20/02/2017
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY Składanie ofert: 28 lutego 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 9/2017

15/02/2017
UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY  Składanie ofert: 24 lutego 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 8/2017

09/02/2017
UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE PARKÓW, SKWERÓW W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY Składanie ofert: 16 lutego 2017 r. godz. 10.00  

Strony