Imieniny: Rafał, Marta, Marcin
sobota 24 października 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 17/2020

10/06/2020
ZAKUP, DOSTARCZENIE, MONTAŻ I ROZSTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 174 W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W RAMACH ZADANIA P.N.: „ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR174 NA PLACU WOJSKA POLSKIEGO 28 Składanie ofert: 22 czerwca 2020...

Zamówienie nr 16/2020

03/06/2020
BUDOWA PLACU SENSORYCZNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 171 W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, ZLOKALIZOWANEGOPRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 39 W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY Składanie ofert: 19 czerwca 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 15/2020

27/05/2020
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W PRZEDSZKOLACH NR 259, 260, 261, 262 I 434 ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 171 W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 15 czerwca 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 14/2020

26/05/2020
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 172, 173, 174, 353 I 385 W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 10 czerwca 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 13/2020

28/04/2020
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTAMI OZNAKOWANIA DROGOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2020 ROKU Składanie ofert: 14 maja 2020r. godz. 10:00

Zamówienie Nr 12/2020

17/04/2020
USŁUGI Z ZAKRESU LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: do 28 kwietnia 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 11/2020

10/04/2020
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY – usługi podobne do usług wykonywanych na podstawie umowy nr WES/ZP/B/III/1/1/3/26/29/2019 z dnia 27.08.2019 r.

Zamówienie nr 5/2020

01/04/2020
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OS. GROSZÓWKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

Zamówienie nr 9/2020

31/03/2020
 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I USUWANIE AWARII SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 10 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00

Zamówienie nr 8/2020

05/03/2020
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W M.ST. WARSZAWIE p.n.: „TĘŻNIA SOLANKOWA DLA ZDROWIA, URODY, LATEM DLA OCHŁODY” Składanie ofert: 20 marca 2020 r. godz. 10:00

Strony