Imieniny: Elżbieta, Katarzyna, Klemens
środa 25 listopada 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 41/2018

23/10/2018
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

Zamówienie nr 38/2018

19/10/2018
  BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW  ŚWIETLNYCH W ULICACH: OLCHY, MORELOWA, MARMUROWA – roboty uzupełniające do umowy WES/ZP/C/Wes/I/P2/64/24/29/2018

Zamówienie nr 37/2018

10/10/2018
BUDOWA UL. NIZINNEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 25 października godz. 10:00

Zamówienie nr 36/2018

25/09/2018
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/B/I/2/1/1/4/3/2018 Z DNIA 2 MARCA 2018 R. NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁAM.ST. WARSZAWY W 2018 ROKU

Zamówienie nr 35/2018

24/09/2018
UTRZYMANIE ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY – usługi uzupełniające do umowy WES/ZP/B/III/3/2/ 11 / 12 / 2018

Zamówienie nr 32/2018

20/09/2018
PRZEBUDOWA ULICY SŁOWICZEJ WRAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ Składanie ofert: 4 października 2018 r. godz. 12:00

Zamówienie nr 34/2018

19/09/2018
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTEM CHODNIKA NA UL. UROCZEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ PRZY POSESJI NR 84A – ETAP 1 ORAZREMONTEM CHODNIKA NA UL. ORLEJ NA ODC. OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. GŁOWACKIEGO NA TERENIE DZIELNICY...

Zamówienie nr 33/2018

12/09/2018
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SIEDZIBY URZĘDU DZIELNICY WESOŁA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO C/WES/X/P2/12 p.n. PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SIEDZIBYURZĘDU DZIELNICY Składanie ofert: 28 września 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 31/2018

03/09/2018
BUDOWA UKŁADU ULIC: SASANKI, POŚWIATY, IRYSÓW (POMIĘDZY UL. KONWALIOWĄ I DZ. EW. NR 118/1), ŁĄCZNIK 1 (POMIĘDZY UL. SASANKI I UL. KONWALIOWĄ) WDZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 18 września 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 30/2018

30/08/2018
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I INSTALACYJNYCH W LOKALACH NR 5, 6 i 7 W BUDYNKU PRZY UL. MONIUSZKI 7 – ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY Nr WES/ZP/B/II/3/2/18/23/2018

Strony