Imieniny: Ryszard, Eliza, Justyna
poniedziałek 14 czerwca 2021

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 42/2020

24/11/2020
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W PRZEDSZKOLACH NR 259, 260, 261, 262 I 434 ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 171 W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY – ROBOTY PODOBNE DO UMOWY NR WES/WIR/B/V/1/27/685/LW/15/2020/15

Zamówienie Nr 41/2020

17/11/2020
UTRZYMANIE PARKU, SKWERÓW, PLACÓW ZABAW ORAZ MŁODZIEŻOWEGO PARKU KULTURY I REKREACJI NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 26 listopada 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 40/2020

13/11/2020
SPORZĄDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO ORAZ WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I INSTALACYJNYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH W BUDYNKACH PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL.5 M.1 I UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL.6 M.14 NALEŻĄCYCH DO ZASOBU KOMUNALNEGO DZIELNICY WESOŁA m....

Zamówienie nr 37/2020

10/11/2020
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – usługi podobne do umowy nr WES/WOW/B/V/1/29/783/LW/21/2020/20z dnia 23 lipca 2020 r.

Zamówienie nr 39/2020

10/11/2020
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – usługi podobne do umowy nr WES/WOW/B/V/1/29/783/LW/ 21 / 2020/20 z dnia 23 lipca 2020 r.

Zamówienie Nr 38/2020

05/11/2020
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH BUDYNKÓW PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 bl. 6 m. 9, UL.MONIUSZKI 7 m. 4 i UL. ARMII KRAJOWEJ 60 m. 2 Składanie ofert: do 20 listopada 2020 r. godz. 10.00 

Zamówienie nr 35/2020

13/10/2020
BUDOWA ODWODNIENIA CIĄGU PIESZEGO POMIĘDZY ULICAMI KONWALIOWA - POŚWIATY: ZAMÓWIENIE NA ROBOTY PODOBNE DO REALIZOWANYCH NAPODSTAWIE UMOWY NR WES/ZP/C/WES/I/P2/62/19/21/2018/706 Z DNIA 18.06.2018r. W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „BUDOWA UL....

Zamówienie Nr 36/2020

08/10/2020
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH BUDYNKÓW PRZY ULICY DOBREJ 20 m. 1 I UL. ARMII KRAJOWEJ 29 m. 4 Składanie ofert do: 23 października 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie Nr 34/2020

06/10/2020
UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: do dnia 15 października 2020 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 33/2020

02/10/2020
UTRZYMANIE ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 12 października 2020 r. godz. 10:00

Strony