Imieniny: Małgorzata, Marta, Wiktor
czwartek 22 lutego 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 54/2016

02/12/2016
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 – zamówienie uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/V/1/29/28/32/2016

Ogłoszenie - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

23/11/2016
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w formie na umowę zlecenie Termin składania dokumentów do 25 listopada 2016 r.

Zamówienie nr 53/2016

21/11/2016
BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W OS. STARA MIŁOSNA W ULICACH: SZLACHECKIEJ I POEZJI – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/44/36/38/2016

Zamówienie nr 52/2016

21/11/2016
BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W OS. STARA MIŁOSNA W ULICACH: LESZCZYNOWEJ I POGODNEJ (OD UL. KLIMATYCZNEJ DO UL. JEŹDZIECKIEJ) – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/43/35/37/2016

Zamówienie nr 51/2016

09/11/2016
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 17 listopada 2016 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 50/2016

28/10/2016
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE  W LOKALU NR 1/3A/3B W BUDYNKU PRZY UL. BEMA 91 Składanie ofert: 15 listopada 2016 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 47/2016

25/10/2016
BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW Składanie ofert: 8 listopada 2016 r. godz. 10.00

Zamówienie nr 49/2016

21/10/2016
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KAMYK WRAZ BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA pn. „PRZEBUDOWA UL. KAMYK OD UL. GRAFITOWEJ DO UL. JODŁOWEJ I UL. GRAFITOWEJ” ORAZ BUDOWA OŚWIETLENIA W DRODZE GMINNEJ UL. KAMYK I UL. GRAFITOWEJ W RAMACH ZADANIA...

Zamówienie nr 48/2016

20/10/2016
OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 27 października 2016 r. godz. 10.00    

Zamówienie nr 45/2016

18/10/2016
ROBOTY REMONTOWE W LOKALU NR 5 W BUDYNKU PRZY UL. CHŁODNEJ 34, ORAZ LOKALU NR 11/12 W BUDYNKU PRZY UL. STASZICA 16 Składanie ofert: 3 listopada 2016 r. godz. 10.00  

Strony