Imieniny: Łukasz, Kaja, Teodor
niedziela 22 kwietnia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 45/2017

21/07/2017
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Składanie ofert: 28 lipca 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie 44 / 2017

20/07/2017
ZAKUP, DOSTAWA I ROZSTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM PRZY UL. 1 PRASKIEGO PUŁKU 116 w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w os. Stara Miłosna”

Zamówienie nr 41/2017

14/07/2017
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA PRZY UL. 1 PRASKIEGO PUŁKU 116 Składanie ofert: 24 lipca 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 39/2017

11/07/2017
PIELĘGNACJA ZIELENI NISKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY – zamówienie uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/3/2/12/11/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Zamówienie nr 40/2017

10/07/2017
ZAKUP, DOSTAWA I ROZSTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO ŻŁOBKA PRZY UL. 1 PRASKEGO PUŁKU 116 Składanie ofert: 18 lipca 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 37/2017

04/07/2017
ZAKUP, DOSTAWA I ROZSTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM PRZY UL. 1 PRASKIEGO PUŁKU 116 Składanie ofert: 12 lipca 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 36/2017

29/06/2017
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNEGO PRZY UL. BERENTA Składanie ofert: 17 lipca 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 33/2017

29/06/2017
PRZEBUDOWA UL. CHOPINA I UL. KWIATOWEJ W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 14 lipca 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 35/2017

26/06/2017
UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE PARKÓW, SKWERÓW NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY – zamówienie uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/III/4/1/7/8/2017”

Zamówienie nr 34/2017

22/06/2017
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 173

Strony