Imieniny: Filip, Loda, Marek
niedziela 22 października 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 24/017

25/04/2017
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W GIMNAZJUM NR 119 Składanie ofert: 10 maja 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 22/2017

21/04/2017
TRANSPORT I OPIEKA NAD DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017- zamówienie uzupełniające do umowy WES/ZP/B/V/1/29/28/32/2016

Zamówienie nr 21/2017

10/04/2017
LETNIE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 20 kwietnia 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 20/2017

05/04/2017
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KAMYK WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA ULICZNEGO Składanie ofert: 21 kwietnia 2017 r. godz. 10.00    

Zamówienie nr 18/2017

03/04/2017
BUDOWA UL. MAZOWIECKIEJ OD UL. 1 PRASKIEGO PUŁKU DO PRZEDSZKOLA W OS. STARA MIŁOSNA W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 19 kwietnia 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 19/2017

31/03/2017
ROBOTY ZWIĄZANE Z REMONTAMI I UTRZYMANIEM OZNAKOWANIA DROGOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DROGACH GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY W 2017 ROKU Składanie ofert: 14 kwietnia 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 16/2017

27/03/2017
WYKONYWANIE CZYSZCZENIA I NAPRAWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE OSIEDLA STARA MIŁOSNA WRAZ Z CZYSZCZENIEM SEPARATORÓW I PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 3...

Zamówienie nr 17/2017

23/03/2017
REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 174, PLAC WOJSKA POLSKIEGO 28 – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/B/V/1/27/39/40/2016 z dnia 03.11.2016 r.

Zamówienie nr 15/2017

23/03/2017
BUDOWA ULICY KRÓTKIEJ I ULICY ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 7 kwietnia 2017 r. godz. 10.00  

Zamówienie nr 14/2017

15/03/2017
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ ULICY W. SIKORSKIEGO W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W RAMACH ZADANIA pn.: „POPRAWA UKŁADU DROGOWEGO W DZIELNICY WESOŁA (ULICE W OSIEDLACH: CENTRUM, STARA MIŁOSNA, ZIELONA  I WOLA...

Strony