Imieniny: Ilona, Jerzy, Wojciech
poniedziałek 23 kwietnia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 62/2017

30/10/2017
WYKONANIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II W DZIELNICY WESOŁA – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/38/38/41/2016 w ramach zadania „Budowa systemu odwodnienia ul. Jana Pawła II na odc. od ul...

Zamówienie nr 61/2017

06/10/2017
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 16 października 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 60/2017

04/10/2017
UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICYWESOŁA m.st. WARSZAWY – zamówienie uzupełniające do umowy Nr WES/ZP/B/III/3/2/9/9/2017

Zamówienie nr 59/2017

28/09/2017
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY Nr WES/ZP/B/I/2/1/1/8/6/2017 NA ROBOTYZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st.WARSZAWY W 2017 ROKU

Zamówienie nr 56/2017

27/09/2017
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W PRZESIECE LEŚNEJ POMIĘDZY UL. DŁUGĄ IUL. KILIŃSKIEGO W CELU ZWIĘKSZENIA RETENCJI W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

Zamówienie nr 57/2017

21/09/2017
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY – zamówienie uzupełniające do umowy WES/ZP/B/III/1/1/3/11/10/2017

Zamówienie nr 58/2017

21/09/2017
ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173 PRZY UL. TRAKT BRZESKI 18 Składanie ofert: 9 października 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 55/2017

12/09/2017
BUDOWA BRAKUJĄCYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO WULICACH: FORSYCJI, LITERACKIEJ, LIRYCZNEJ, BRYLANTOWEJ, NEFRYTOWEJ Składanie ofert: 27 września 2017 r. godz. 10:00  

Zamówienie nr 54/2017

06/09/2017
PRZEBUDOWA DROGI OD UL. UROCZEJ NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 21 września 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 53/2017

28/08/2017
PRZEBUDOWA ULICY ZAUŁEK W DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY Nowy termin sładania ofert: 14 września 2017 r. godz. 10:00 Składanie ofert: 11 września 2017 r. godz. 10:00

Strony