Imieniny: Łucja, Witold, Dorota
poniedziałek 25 czerwca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 65/2017

15/11/2017
BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY Składanie ofert: 30 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie 67/2017

08/11/2017
OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 16 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie 66/2017

08/11/2017
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 3  I  LOKALU NR 12 W BUDYNKU PRZY UL. DOBREJ 20 W DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: 23 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie 63/2017

31/10/2017
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 8 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 64/2017

31/10/2017
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 13 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 2 W DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: 15 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 62/2017

30/10/2017
WYKONANIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II W DZIELNICY WESOŁA – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/I/P2/38/38/41/2016 w ramach zadania „Budowa systemu odwodnienia ul. Jana Pawła II na odc. od ul...

Zamówienie nr 61/2017

06/10/2017
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 16 października 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 60/2017

04/10/2017
UTRZYMANIE ZIELENI WYSOKIEJ W PASACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE DZIELNICYWESOŁA m.st. WARSZAWY – zamówienie uzupełniające do umowy Nr WES/ZP/B/III/3/2/9/9/2017

Zamówienie nr 59/2017

28/09/2017
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY Nr WES/ZP/B/I/2/1/1/8/6/2017 NA ROBOTYZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st.WARSZAWY W 2017 ROKU

Zamówienie nr 56/2017

27/09/2017
PRZEBUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W PRZESIECE LEŚNEJ POMIĘDZY UL. DŁUGĄ IUL. KILIŃSKIEGO W CELU ZWIĘKSZENIA RETENCJI W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

Strony