Imieniny: Ilona, Jerzy, Wojciech
poniedziałek 23 kwietnia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie nr 73/2017

14/12/2017
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/B/I/2/1/1/8/6/2017 NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2017 ROKU

Zamówienie nr 72/2017

07/12/2017
BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 22 grudnia 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 70/2017

30/11/2017
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/48/53/2017 NA PRZEBUDOWĘ UL. ZAUŁEK W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

Zamówienie nr 69/2017

21/11/2017
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ UL. ZŁOTEJ JESIENI, JUTRZENKI, MARMUROWEJ WRAZ Z KOLEKTOREM DESZCZOWYM W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY w ramach zadania pn.: „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach...

Zamówienie nr 68/2017

20/11/2017
BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/VI/P3/4/2/47/2016/2017 z dnia 31.01.2017 r.

Zamówienie nr 65/2017

15/11/2017
BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY Składanie ofert: 30 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie 67/2017

08/11/2017
OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Składanie ofert: 16 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie 66/2017

08/11/2017
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 3  I  LOKALU NR 12 W BUDYNKU PRZY UL. DOBREJ 20 W DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: 23 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie 63/2017

31/10/2017
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 8 listopada 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 64/2017

31/10/2017
WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 13 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 2 W DZIELNICY WESOŁA Składanie ofert: 15 listopada 2017 r. godz. 10:00

Strony