Imieniny: Łucja, Witold, Dorota
poniedziałek 25 czerwca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Przetargi - zakończone

Zamówienie 4/2018

13/02/2018
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 261 „POD DĘBAMI”, UL. ARMII KRAJOWEJ 72 Składanie ofert: 28 lutego 2018 r. godz.10:00

Zamówienie 3/2018

05/02/2018
ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m. st. WARSZAWY W 2018 ROKU Składanie ofert: 21 lutego 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie 2/2018

01/02/2018
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY   Składanie ofert: 12 lutego 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie 1/2018

23/01/2018
BUDOWA ŻŁOBKA PRZY UL. ŁAGUNY W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY   Składanie ofert: 8 lutego 2018 r. godz. 10:00

Zamówienie 71/2017

20/12/2017
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ ULICY JAGODOWEJ I ULICY BOROWIKA W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY w ramach zadania pn.: „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i...

Zamówienie nr 73/2017

14/12/2017
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/B/I/2/1/1/8/6/2017 NA ROBOTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM I REMONTAMI DRÓG GMINNYCH W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY W 2017 ROKU

Zamówienie nr 72/2017

07/12/2017
BUDOWA UL. SZEROKIEJ NA ODC. OD UL. BRATA ALBERTA DO UL. A.P. ŁAGUNY NA TERENIE DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Składanie ofert: 22 grudnia 2017 r. godz. 10:00

Zamówienie nr 70/2017

30/11/2017
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO UMOWY NR WES/ZP/C/Wes/I/P2/62/48/53/2017 NA PRZEBUDOWĘ UL. ZAUŁEK W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY

Zamówienie nr 69/2017

21/11/2017
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ UL. ZŁOTEJ JESIENI, JUTRZENKI, MARMUROWEJ WRAZ Z KOLEKTOREM DESZCZOWYM W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY w ramach zadania pn.: „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach...

Zamówienie nr 68/2017

20/11/2017
BUDOWA DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW – roboty uzupełniające do umowy nr WES/ZP/C/Wes/VI/P3/4/2/47/2016/2017 z dnia 31.01.2017 r.

Strony