Imieniny: Łukasz, Kaja, Teodor
niedziela 22 kwietnia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

17/03/2017

Opłaty i podatki lokalne

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że w niżej wymienionych placówkach pocztowych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: 

  1. 05-075      Warszawa-Wesoła, ul.1 Praskiego Pułku 9,
  2. 05-075      Warszawa-Wesoła, ul. Brata Alberta 2b,
  3. 05-077      Warszawa-Wesoła, ul. Jana Pawła II 21,
  4. 05-077      Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 35

 można dokonywać  wpłat bez pobierania opłat i prowizji na rachunki bankowe Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,  z tytułu:

1. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynszu komunalnego i dzierżawnego, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za zajęcie pasa drogowego - na rachunek bankowy nr 29 1030 1508 0000 0005 5003 3003 lub indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej, umowie bądź fakturze,

 2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na rachunek bankowy nr 32 1030 1508 0000 0005 5003 3143 lub indywidualny rachunek bankowy nadany przy składaniu Deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. opłaty skarbowej - na rachunek bankowy nr 08 1030 1508 0000 0005 5001 5145,

 4. opłaty komunikacyjnej- za rejestrację pojazdów, prawa jazdy  - na rachunek bankowy nr 86 1030 1508 0000 0005 5001 5099,

5. opłaty z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych  - na rachunek bankowy nr 52 1030 1508 0000 0005 5001 5323.