Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

21/10/2020

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć elektroenergetyczna kablowa i słupy oświetleniowe w ulicy Rumiankowej, Śmiałej i Zakrętowej na działkach ew. nr: 264, 22/6, 23/4, 24/3, 25/1, 26/5, 32, 44/10 z obrębu 8-07-17; 68/1, 68/2, 68/3, 60/2, 77/11 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 31/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych w ulicy Rumiankowej, Śmiałej i Zakrętowej na działkach ew. nr: 264, 22/6, 23/4, 24/3, 25/1, 26/5, 32, 44/10 z obrębu 8-07-17; 68/1, 68/2, 68/3, 60/2, 77/11 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.