Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

21/10/2020

Obwieszczenie

Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej i słupów oświetleniowych na terenie ulic: J. Słowackiego (na odcinku od ul. 1 Praskiego Pułku do  ul. Lotniczej), Lotniczej, na działkach ew. nr 69/11, 69/10 z obrębu  8-06-02, na działkach ew. nr 2/6, 33/15, 33/16, 33/3, 33/6, 33/8, 30, 31, 33/12, 33/14 z obrębu 8-06-03, na działkach ew. nr 72/9, 72/8, 72/7, 72/5 z obrębu 8-06-04, na działkach ew. nr 1/14, 1/15 z obrębu 8-06-07, na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 52/5 z obrębu 8-06-11 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 29/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej i słupów oświetleniowych na terenie ulic: J. Słowackiego (na odcinku           od ul. 1 Praskiego Pułku do ul. Lotniczej), Lotniczej, na działkach ew. nr 69/11, 69/10 z obrębu 8-06-02, na działkach ew. nr 2/6, 33/15, 33/16, 33/3, 33/6, 33/8, 30, 31, 33/12, 33/14 z obrębu 8-06-03, na działkach ew. nr 72/9, 72/8, 72/7, 72/5  z obrębu 8-06-04, na działkach ew. nr 1/14, 1/15 z obrębu 8-06-07, na działkach ew. nr 1/1, 1/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 52/5 z obrębu 8-06-11 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.