Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

21/10/2020

Obwieszczenie

Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulic: Brzoskwiniowa, Brzozowy Lasek, Cieplarniana (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Piotrusia Pana), Ciekawa, Czereśniowa, Dzikiej Róży, Kalinowa, na działkach ew. nr 39/2, 39/5, 39/8, 45/1, 58/12, 48/7, 589, 585, 607, 48/6, 50/4, 45/6, 45/2, 25/8, 254, 25/7, 19/4, 7/7, 272, 288, 306, 316, 25/9, 165, 154, 691 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 30/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ulic: Brzoskwiniowa, Brzozowy Lasek, Cieplarniana(na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Piotrusia Pana), Ciekawa, Czereśniowa, Dzikiej Róży, Kalinowa,  na działkach ew. nr 39/2, 39/5, 39/8, 45/1, 58/12, 48/7, 589, 585, 607, 48/6, 50/4, 45/6, 45/2, 25/8, 254, 25/7, 19/4, 7/7, 272, 288, 306, 316, 25/9, 165, 154, 691 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.