Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

14/10/2020

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć wodociągowa  w ulicach: Magnolii, Paproci i Cyklamenowej,  na działkach ew. nr: 423/2, 452, 453, 433, 424, 51/26 z obrębu 8-07-16 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci wodociągowej  w ulicach: Magnolii, Paproci i Cyklamenowej,  na działkach ew. nr: 423/2, 452, 453, 433, 424, 51/26 z obrębu 8-07-16 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.