Imieniny: Barbara, Filip, Krystian
piątek 04 grudnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

09/10/2020

Obwieszczenie

Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ul. Staszica (od ul. Wrońskiego do ul. Narutowicza), na działkach ew. nr 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 49/6, 49/8, 69/1 z obrębu 8-06-05 oraz 2/3, 4/4 z obrębu 8-06-08, położonych przy ul. Staszica i ul. Narutowicza w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr  27/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej  kablowej i słupów oświetleniowych na terenie ul. Staszica (od ul. Wrońskiego do ul. Narutowicza), na działkach ew. nr 69/6, 69/5, 69/4, 69/3, 69/2, 49/6, 49/8, 69/1 z obrębu 8-06-05 oraz 2/3, 4/4 z obrębu 8-06-08, położonych przy ul. Staszica i  ul. Narutowicza w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.