Imieniny: Elwira, Diana, Helena
czwartek 13 sierpnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

06/07/2020

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej na działkach z obrębu  8-02-02 o nr ew.: 53/3 - przeznaczonej pod realizację zabudowy jednorodzinnej szeregowej i 53/2 - stanowiącej pas drogowy ul. Słowiczej, w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 15/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach z obrębu 8-02-02 o nr ew.: 53/3 - przeznaczonej pod realizację zabudowy jednorodzinnej szeregowej i 53/2 - stanowiącej pas drogowy ul. Słowiczej, w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33,  05-075 Warszawa.