Imieniny: Elwira, Diana, Helena
czwartek 13 sierpnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

30/06/2020

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć kablowa niskiego napięcia wraz ze złączami  kablowymi w rejonie ulicy Torfowej,  na działkach ew. nr: 7/5, 18, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12 z obrębu 8-07-18 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami w rejonie ulicy Torfowej,  na działkach ew. nr: 7/5, 18, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12 z obrębu 8-07-18 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.