Imieniny: Gabriela, Marek, Seweryn
niedziela 24 marca 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

12/07/2018

Obwieszczenie

Inwestycja: ciąg pieszo - rowerowy wraz z oświetleniem (linią kablową i słupami oświetleniowymi) wzdłuż Kanału Wawerskiego na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej, na działkach ew. nr: 3/6, 659, 655, 656, 3/9, 4/1, 9/6, 5/3, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1 w obrębie 8-07-14 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (linią kablową i słupami oświetleniowymi) wzdłuż Kanału Wawerskiego na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Diamentowej, na działkach ew. nr: 3/6, 659, 655, 656, 3/9, 4/1, 9/6, 5/3, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1 w obrębie 8-07-14 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.