Imieniny: Gabriela, Marek, Seweryn
niedziela 24 marca 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

12/07/2018

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć wodociągowa i kanalizacyjna na działkach z obrębu 8-07-11 o nr ew.: 76/5 i 76/1 - przeznaczonych pod realizację zabudowy jednorodzinnej szeregowej, 69 - stanowiącej pas drogowy ul. Cieplarnianej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach z obrębu 8-07-11 o nr ew.: 76/5 i 76/1 - przeznaczonych pod realizację zabudowy jednorodzinnej szeregowej , 69 - stanowiącej pas drogowy ul. Cieplarnianejw Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.