Imieniny: Gabriela, Marek, Seweryn
niedziela 24 marca 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

06/07/2018

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej - ulicy Zachodniej na odcinku od ulicy Jagiellońskiej  do drogi bez nazwy stanowiącej działki o nr ew. 34/2, 38/7, 39/14, 50/1, na terenie działek ew. nr 34/2, 31/29, 31/14, 34/4 ( po podziale działki nr ew. 34/1), 33/5 ( po podziale działki nr ew. 33/2), 33/4,  33/3, 31/1,  76/1, z obrębu 8-05-04 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy    w Wydziale Architektury i Budownictwa, 05-075 Warszawa, ul. W. Raczkiewicza 33, pok. 206-207, w godzinach  800 - 1530, w dni robocze,  w terminie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.