Imieniny: Gabriela, Marek, Seweryn
niedziela 24 marca 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

06/07/2018

Obwieszczenie

Inwestycja: kanalizacja kablowa /mikrokanalizacja kablowa wraz z elementami niezbędnymi do jej funkcjonowania w postaci studni kablowych oraz słupków kablowych stanowiących Punkty Dostępowe dla realizowanej pasywnej sieci telekomunikacyjnej FTTH, na działkach ew. nr:
- 81, 136, 48/9, 48/44, 48/55, 48/57, 156, 128/10, 146/1, 147/17, 160/3, 162/3, 232,
  239, 247, 100, 112, 34  w obrębie 8-07-11; 
- 19/16, 19/22, 19/23, 46/2, 12/3, 276, 282, 84, 109, 117, 89, 99, 127/1, 28/6, 29/3,
  147, 298/3, 158, 153, 180, 195, 264, 190, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 w obrębie 8-
   07-12;
-  544, 558, 567, 49/3, 50/2, 53/17, 53/18, 572, 53/19 w obrębie 8-07-16;
-  240, 244 w obrębie 8-07-17;
w ulicach: Jeździeckiej, Szafranowej, Gościniec, Radosnej, Ułańskiej, Kameliowej, Skocznej, Szlacheckiej, Golfowej, Szermierczej, Poezji, Literackiej, Lirycznej, Fraszka, K. Dąbrowskiego, Rodziewiczówny, Zapiecek, Melisy, Sarenki, Rumiankowej, Krokusów, Fiołków, Chabrów, Husarskiej, Pogodnej, na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji kablowej /mikrokanalizacji kablowej wraz z elementami niezbędnymi do jej funkcjonowania w postaci studni kablowych oraz słupków kablowych stanowiących Punkty Dostępowe dla realizowanej pasywnej sieci telekomunikacyjnej FTTH, na działkach ew. nr:

- 81, 136, 48/9, 48/44, 48/55, 48/57, 156, 128/10, 146/1, 147/17, 160/3, 162/3, 232,
  239, 247, 100, 112, 34  w obrębie 8-07-11; 
- 19/16, 19/22, 19/23, 46/2, 12/3, 276, 282, 84, 109, 117, 89, 99, 127/1, 28/6, 29/3,   
  147, 298/3, 158, 153, 180, 195, 264, 190, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 w obrębie 8-
   07-12;
-  544, 558, 567, 49/3, 50/2, 53/17, 53/18, 572, 53/19 w obrębie 8-07-16;
-  240, 244 w obrębie 8-07-17;

w ulicach: Jeździeckiej, Szafranowej, Gościniec, Radosnej, Ułańskiej, Kameliowej, Skocznej, Szlacheckiej, Golfowej, Szermierczej, Poezji, Literackiej, Lirycznej, Fraszka, K. Dąbrowskiego, Rodziewiczówny, Zapiecek, Melisy, Sarenki, Rumiankowej, Krokusów, Fiołków, Chabrów, Husarskiej, Pogodnej, na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.