Imieniny: Gabriela, Marek, Seweryn
niedziela 24 marca 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

05/07/2018

Obwieszczenie

Inwestycja: rozbudowa  Szkoły Podstawowej Nr 174 przy Placu Wojska Polskiego 28, na działkach ew. nr: 1/1, 8, 9 oraz części działki ew. nr 5/29 w obrębie 8-01-01 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 174 przy Placu Wojska Polskiego 28, na działkach ew. nr: 1/1, 8, 9 oraz części działki ew. nr 5/29 w obrębie 8-01-01 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.