Imieniny: Milena, Robert, Rafał
czwartek 24 stycznia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

28/05/2018

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Brzoskwiniowej i Cieplarnianej, na działkach ew. nr 40/8,  40/26  w obrębie 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 25/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Brzoskwiniowej  i Cieplarnianej, na działkach ew. nr 40/8 i 40/26 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.