Imieniny: Małgorzata, Marta, Wiktor
piątek 22 lutego 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

13/02/2018

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ulicach: Długiej, Słowiczej oraz na terenie projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  na działkach ew.: nr53/1, 53/2, 54/5, 1/1 z obrębu 8-02-02i nr 6 z obrębu 8-02-01,  w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w ulicach: Długiej, Słowiczej oraz na terenie projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  na działkach ew.: nr 53/1, 53/2, 54/5, 1/1 z obrębu 8-02-02i nr 6 z obrębu 8-02-01,  w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.