Imieniny: Małgorzata, Marta, Wiktor
piątek 22 lutego 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

05/02/2018

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć wodociągowa w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr: 28/6, 28/17, 29/3, 29/4 w obrębie 8-07-12 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr: 28/6, 28/17, 29/3, 29/4 w obrębie 8-07-12 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.