Imieniny: Małgorzata, Marta, Wiktor
piątek 22 lutego 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

31/01/2018

Obwieszczenie

Inwestycja: sieci elektroenergetyczne kablowe: SN 15kV i NN 0,4kV; dwie kontenerowe stacje transformatorowe SN/NN 15/0,4 kV; słup elektroenergetyczny SN  w ulicach B. Głowackiego, St. Moniuszki, J. Kilińskiego, na działkach ew. nr: 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 4, 62/8 w obrębie 8-03-05; 48, 49/8, 49/7, 49/6, 49/5, 49/2, 16/8 w obrębie 8-03-04; 2, 3, 1/1, 1/12, 4/2 w obrębie 8-03-03; 5/3, 5/4 w obrębie 8-02-01; 1/4, 2/5, 1/3 w obrębie 8-03-01, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 7/2, 51, 8 w obrębie 8-03-02 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych kablowych: SN 15kV i NN 0,4kV; dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/NN 15/0,4 kV; słupa elektroenergetycznego SN  w ulicach B. Głowackiego, St. Moniuszki, J. Kilińskiego, na działkach ew. nr: 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/7, 3/6, 3/5, 3/4, 3/3, 4, 62/8 w obrębie 8-03-05; 48, 49/8, 49/7, 49/6, 49/5, 49/2, 16/8 w obrębie 8-03-04; 2, 3, 1/1, 1/12, 4/2 w obrębie 8-03-03; 5/3, 5/4 w obrębie 8-02-01; 1/4, 2/5, 1/3 w obrębie 8-03-01, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 7/2, 51, 8 w obrębie 8-03-02 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo składania wniosków i uwag w powyższej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Korespondencję za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.