Imieniny: Łucja, Witold, Dorota
poniedziałek 25 czerwca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

17/05/2017

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia w ul. Marii Rodziewiczówny, na działce ew. nr 190 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Marii Rodziewiczówny, na działce ew. nr 190 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.