Imieniny: Łucja, Witold, Dorota
poniedziałek 25 czerwca 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

04/05/2017

Obwieszczenie

Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jeździeckiej, na działkach ew. nr: 90/6, 81, 80/9 z obrębu 8-07-11 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje,
że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr  9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jeździeckiej, na działkach ew. nr: 90/6, 81, 80/9 z obrębu 8-07-11 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa.