Imieniny: Łukasz, Kaja, Teodor
niedziela 22 kwietnia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

04/05/2017

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Wesoła została wydana decyzja nr 61/2017 z dnia 28.04.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej - ulicy Mazowieckiej na odcinku od ulicy 1 Praskiego Pułku do wysokości działki ew. nr 100 z obrębu 8-07-02, na terenie działek ew. nr 100/1 ( powstałej z podziału działki nr ew. 100), 101/1 ( powstałej z podziału działki nr ew. 101) z obrębu 8-07-02 w dzielnicy Wesoła.

2. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa, 05-075 Warszawa, ul. 1 Praskiego Pułku 33, pok. 206-207, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.