Imieniny: Małgorzata, Marta, Wiktor
czwartek 22 lutego 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

08/02/2018

Obwieszczenia

Inwestycja: sieć wodociągowa w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr: 320, 147 w obrębie 8-07-12 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy informuje, że:

1. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy została wydana decyzja nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr: 320, 147 w obrębie 8-07-12 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

2. Każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Odwołanie składane osobiście należy przekazać do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Odwołanie za pośrednictwem poczty należy kierować do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa.