Imieniny: Bernard, Krzysztof, Sabina
poniedziałek 20 sierpnia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

17/08/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach z obrębu 8-07-11 o nr ew.: 76/5 i 76/1 - przeznaczonych pod realizację zabudowy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/08/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (siecią kablową i słupami oświetleniowymi) wzdłuż Kanału Wawerskiego na odcinku od ul. Jana...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/08/2018
OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/08/2018
OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U.  z 2017r. poz. 1496 z późn. zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/08/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Kolendrowej, na działkach ew. nr: 100 i 119 w obrębie 8-07-17 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

03/08/2018
OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowych energetycznych nN 0,4kV i SN 15kV, złącz kablowych, stacji transformatorowej oraz słupów, do zasilania...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

03/08/2018
OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 174 przy Placu Wojska Polskiego 28, na działkach ew. nr: 1/1, 8, 9 oraz części działki ew. nr 5/...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

03/08/2018
OBWIESZCZENIE Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci telekomunikacyjnej kablowej /mikrokanalizacji kablowej wraz z elementami niezbędnymi do jej funkcjonowania w...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

30/07/2018
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnejna działce ew. nr 53/1 w obrębie 8-02-02 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

30/07/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku na cele kultury i oświaty przy ulicy Jana Pawła II, na działce ew. nr 25/2 i części działki ew. nr 577 w obrębie 8-07-16 na...

Strony