Imieniny: Jadwiga, Leonard, Teresa
wtorek 15 października 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

11/10/2019
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Trakt Brzeski, na terenie działek ew. nr: 100/1, 21/13, 21/14, 117/16, 117/28, 117/27, 117/24, 117/7, 117/8, 117/9, 117/25, 117/26, 117/29 w obrębie 8-07-02 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

11/10/2019
Inwestycja: sieć gazowa w ulicy Słonecznej i Kwiatowej,  na działkach ew. nr: 54/1, 54/2, 55, 61/1, 61/2, 61/3 z obrębu 8-03-03 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

Czytaj więcej o Obwieszczenie

04/10/2019
Inwestycja: budowa sieci elektroenergetycznej SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4KV w ulicach: Borkowskiej, Gościniec, Tramwajowej, na działkach ew. nr 25/4, 26, 2 w obrębie 8-07-10 oraz na działkach ew. nr 148, 119/4 w obrębie 8-...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

02/10/2019
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ulicy Długiej oraz na terenie realizowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  na działkach ew. nr: 6 z...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

24/09/2019
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ulicy Słonecznej i Kwiatowej,  na działkach ew. nr: 54/1, 54/2, 55, 61/1, 61/2, 61/3 z obrębu 8-03-03 w Dzielnicy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

24/09/2019
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Trakt Brzeski, na działkach ew. nr:100/1, 21/13, 21/14, 117/16, 117/28, 117/27, 117/24, 117/7, 117...