Imieniny: Ireneusz, Konstanty, Maria
poniedziałek 26 sierpnia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

23/08/2019
Inwestycja: sieć gazowa w ulicy Długiej oraz na terenie realizowanej zabudowy,  na działkach ew. nr: 6 z obrębu 8-02-01; 1/1, 51/21, 51/20, 51/15, 51/8 z obrębu 8-02-02 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Czytaj więcej o Obwieszczenie

19/08/2019
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr. ciśnienia w ulicy Konwaliowej,  na działkach ew. nr: 376/2,  584/1 z obrębu 8-07-16; 3/27 z obrębu 8-07-17, w...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

19/08/2019
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Trakt Brzeski, na działkach ew. nr: 100/1, 21/13, 21/14, 117/16, 117/28, 117/27, 117/24, 117/7, 117/8, 117/9, 117/25, 117/26, 117/29 w obrębie 9-07-02 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/08/2019
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu  publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w  ulicy Fiołków,  na działce ew. nr 244 w  obrębie 8-07-17 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/08/2019
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Borkowskiej, na terenie działek ew. nr: 26 w obrębie 8-07-10, 148 w obrębie 8-07-09 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/08/2019
Inwestycja: sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV w ulicach: Borkowska, Gościniec, Ptasia, Tramwajowa, na działkach ew. nr: 43/1, 43/2, 125/4, 125/6, 148, 119/4, 119/6, 119/5, 119/2, 119/1 w obrębie 8-07-09; 26, 25/4 w obrębie 8-07-10  w Dzielnicy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/08/2019
w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie gminnych dróg publicznych - ulic Złotej Jesieni, Jutrzenki, Marmurowej

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/08/2019
Inwestycja: sieci wodociągowe DN 100 / DN 250mm Lca 1505m w ulicach: Husarska, Gościniec, Radosna, Ułańska, Bez nazwy, Szafranowa, Pogodna, na działkach ew. nr: 27, 100, 128/10, 95/4, 101, 103, 112, 34, 136, 156, 48/43, 48/44, 48/45, 48/46, 48/47,...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

05/08/2019
Inwestycja: kanalizacja deszczowa w ulicy Sarenki, na działce ew. nr 558 w obrębie 8-07-16 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.