Imieniny: Magdalena, Milena, Józef
sobota 22 lipca 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

14/07/2017
Inwestycja: kablowe sieci elektroenergetyczne Sn i Nn, wnętrzowa stacja transformatorowa - w ramach przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej, w rejonie  ulic: Berenta, Chodkiewicza, Armii Krajowej, na działkach ew. nr:  2 w obrębie 8-04-...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/07/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Astrów,  na działkach ew. nr: 278, 47/18, 49/20 w obrębie 8-07-16, na terenie Dzielnicy Wesoła m.st....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/07/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dąbrowy,  na działkach ew. nr:86, 98w obrębie 8- 07-16, na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

11/07/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej  Sn/nn 15/04 kV oraz sieci kablowej nn 0,4 kV i Sn 15 kV na działce ew. nr 46/7 w obrębie 8-02-02...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

11/07/2017
Inwestycja: sieci kablowe SN, nn, stacja transformatorowa konterenowa, w ulicy Armii Krajowej, na działce ew. nr 6 w obrębie 8-04-09 na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. 

Czytaj więcej o Obwieszczenie

11/07/2017
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Berenta, na działkach ew. nr:104/1, 104/2w obrębie 8-04-06na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

06/07/2017
Wykorzystanie Kanału Wawerskiego jako odbiornika wód opadowych i roztopowych z terenów dzielnic Wesoła i Wawer”