Imieniny: Łukasz, Kaja, Teodor
poniedziałek 22 kwietnia 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

15/04/2019
Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia w ulicy Cyrkonii, na części działki ew. nr 543 w obrębie 8-07-14 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

11/04/2019
Dotyczące  inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg publicznych, gminnych: ul. Sasanki, ul. Poświaty, ul. Irysów (pomiędzy Konwaliową i dz. ew. nr 118/1 z obrębu 8-07-16), Łącznika nr 1 (pomiędzy Konwaliową i Sasanki, obecnie ul. Irgi), ul....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

09/04/2019
 OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r....

Czytaj więcej o Zawiadomienie

09/04/2019
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/04/2019
Inwestycja: sieć elektroenergetyczna SN 15 kV w ulicy Broniewskiego i Konarskiego, na działkach ew. nr 52/5, 52/6, 22z obrębu 8-06-11w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/04/2019
Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia w ulicy Stokrotki, na części działki ew. nr 278 w obrębie 8-07-16 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i ...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

04/04/2019
Inwestycja: budowa sieci gazowej śr. ciśnienia w ul. Krokusów , na części działki ew. nr 53/19 z obrębu 8-07-16 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.