Imieniny: Wiktor, Inga, Ignacy
niedziela 28 maja 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

25/05/2017
Inwestycja: budynek mieszkalny wielorodzinny komunalny przy ulicy Berenta, na działce ew. nr 88 w obrębie 8-04-06 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Czytaj więcej o Obwieszczenie

19/05/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Słowiczej, na działkach ew. nr: 50/3, 51/18, 51/19, 53/2, 54/5, 56/7, 58/13, 59 w obrębie 8-02-02; 7 w...

Czytaj więcej o Obwiszczenie

17/05/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowiesieci kanalizacyjnej w ulicach:  Jeździeckiej i Trakt Brzeski, na działkach ew. nr: 21, 1/18, 1/6, 1/5 z obrębu 8-07-11 w Dzielnicy...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

17/05/2017
Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia w ul. Marii Rodziewiczówny, na działce ew. nr 190 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Czytaj więcej o Obwieszczenie

11/05/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej w ulicy Żółkiewskiego,  na działkach ew. nr 5, 7/7 z obrębu 8-04-09 w Dzielnicy Wesoła m.st....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/05/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 100 mm w ulicy Granicznej (na odcinku od przewodu wodociągowego w ul. Borkowskiej do sieci na osiedlu "Pod Dębami...