Imieniny: Agnieszka, Jarosław
niedziela 21 stycznia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

18/01/2018
Inwestycja: magistralna sieć wodociągowaw ulicy Fabrycznej na odcinku od ul. Trakt Brzeski do SUW Stara Miłosna wraz z infrastrukturą towarzyszącą przedmiotowej inwestycji, na działkach ew. nr: 1/1, 2/3, 3/1, 4/11, 699 z obrębu 8-07-15; 19, 45/4  z...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

18/01/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu śr. ciśnienia w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr 28/17, 29/4, 28/6, 298/3 w obrębie 8-07-12 na terenie...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

18/01/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr: 28/6, 28/17, 29/3, 29/4 w obrębie 8-07-12 na terenie...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/01/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr: 320, 147 w obrębie 8-07-12 na terenie Dzielnicy Wesoła m....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

12/01/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Alabastrowej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą przedmiotowej inwestycji, na działkach ew. nr: ...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/01/2018
Inwestycja: budynek dla kierowców w obrębie pasa drogowego ulicy Granicznej, na działkach ew. nr 39/44, 39/46, 39/48 w obrębie 07-17 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/01/2018
Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Granicznej i Borkowskiej wraz z przyłączem do projektowanego budynku dla kierowców ZTM,  na działkach ew. nr: 39/48, 39/50, 39/52, 45/2, 46/10, 52 z obrębu 8-7-13 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/01/2018
Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Cieplarnianej, Brzozowy Lasek i Brzoskwiniowej,  na działkach ew. nr 25/8, 40/8, 40/26, 45/2, 45/6, 50/4, 154, 165 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/01/2018
Inwestycja: sieć energetyczna i słupy oświetleniowe w ulicach: Klonowej, Cedrowej,  Jodłowej, na działkach ew. nr: 102/3, 80, 63/1, 12/8, 4/1, 3/44  w obrębie 8-07-14 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

08/01/2018
Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicach: Klonowej, Cedrowej,  Jodłowej, na działkach ew. nr: 102/3, 80, 63/1, 12/8, 4/1, 3/44  w obrębie 8-07-14 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Strony