Imieniny: Edward, Marlena, Seweryn
wtorek 23 października 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

23/10/2018
Inwestycja: przebudowa ulicy Flory wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, na działkach ew. nr 60, 59/4, 156/2z obrębu 8-07-13w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

22/10/2018
OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

09/10/2018
Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia w ulicy Cieplarnianej oraz na terenie zabudowy jednorodzinnej,  na działkach ew. nr76/5, 69, 68/6 z obrębu 8-07-11 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

09/10/2018
Inwestycja: sieć gazowa śr. ciśnienia w ulicy Szlacheckiej, na działce ew. nr 84 w obrębie 8-07-12 na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

04/10/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Kamiennej i ul. Wczasowej na działkach ew. nr 541 i 572 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m....

Czytaj więcej o Zmiana nazw ulic w Wesołej

16/11/2017
10 listopada 2017 r. weszły w życie Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 r., pozycje od 10101 do...