Imieniny: Pelagia, Konrad, Zbysław
czwartek 23 marca 2017

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Menu

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

22/03/2017
Inwestycja: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Marii Rodziewiczówny, na działce ew. nr 190 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

22/03/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jeździeckiej, na działkach ew. nr: 90/6, 81, 80/9z obrębu 8-07-11w Dzielnicy Wesoła m.st....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

22/03/2017
 Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Jeździeckiej na działkach ew. nr:90/6, 81, 80/9z obrębu 8-07-11w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/03/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn, w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej "Zielona" wraz z wymianą wybranych stacji...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/03/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej "Zielona"...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/03/2017
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, nn 0,4 kV w ramach przebudowy sieci "Zielona" wraz z wymianą wybranych stacji transformatorowych na...