Imieniny: Jolanta, Łukasz, Olimpia
poniedziałek 17 grudnia 2018

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/12/2018
Inwestycja: sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ulicy Gościniec i Husarskiej,  na działkach ew. nr: 48/42, 48/3, 48/44, 100 z obrębu 8-07-11w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.  OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

07/12/2018
Inwestycja: przebudowa ulicy Flory wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej  i sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, na działkach ew. nr: 60, 59/4, 156/2  z obrębu 8-07-13 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

04/12/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr. ciśnienia na terenie zabudowy jednorodzinnej szeregowej oraz ciągu pieszo-rowerowego, na działkach ew. nr:76/5, 76/6z...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

28/11/2018
OBWIESZCZENIE   Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Prezydent m.st. Warszawy informuje, że:  1. W Wydziale Architektury i...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

28/11/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnejw drodze dojazdowej do ulicy Berenta, na działkach ew. nr 91/3, 91/4, 91/5, 91/6 z obrębu 8-04-05 oraz 104/...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

28/11/2018
Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia w ulicy Szlacheckiej, na terenie działki ew. nr 84 z obrębu 8-07-12 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Zmiana nazw ulic w Wesołej

16/11/2017
10 listopada 2017 r. weszły w życie Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 r., pozycje od 10101 do...