Imieniny: Agnieszka, Amelia, Szymon
piątek 20 kwietnia 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

Obwieszczenia

Czytaj więcej o Obwieszczenie

19/04/2018
OBWIESZCZENIE   Na podstawie art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/04/2018
Inwestycja: sieć kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Poezji, na działkach ew. nr28/6, 28/17z obrębu 8-07-12w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

16/04/2018
Inwestycja: budowie sieci elektroenergetycznych kablowych: SN 15kV i NN 0,4kV; dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/NN15/0,4 kV; słupa elektroenergetycznego SN, w ulicach B. Głowackiego, St. Moniuszki, J. Kilińskiego, na działkach ew....

Czytaj więcej o Obwieszczenie

10/04/2018
Dotyczy: postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przewieszeniem sieci średniego napięcia na projektowany...

Czytaj więcej o Obwieszczenie

05/04/2018
Inwestycja: sieć wodociągowa w ulicy Brzoskwiniowej i Cieplarnianej, na działkach ew. nr 40/8 i 40/26 z obrębu 8-07-15 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Czytaj więcej o Obwieszczenie

05/04/2018
Inwestycja: sieć gazowa średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ulicach: Długiej, Słowiczej oraz na terenie projektowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  na działkach ew.: nr 53/1, 53/2, 54/5, 1/1 z obrębu 8-02-02 i nr 6 z obrębu...

Czytaj więcej o Zmiana nazw ulic w Wesołej

16/11/2017
10 listopada 2017 r. weszły w życie Zarządzenia zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 r., pozycje od 10101 do...