Imieniny: Bartłomiej, Franciszek, Łukasz
niedziela 17 lutego 2019

Pogoda

100 lat niepodległej Polski

Komunikaty

Czytaj więcej o Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy

12/02/2019
Prezydent m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy: - wykaz nr 5/2019 - ul. Fabryczna  - wykaz nr 6/2019 - ul. Wczasowa - wykaz nr 7/2019 - ul. Dobra  

Czytaj więcej o Informacja dot. Kanału Wawerskiego

08/02/2019
Informacji Państwowego Gospodarstwa Wodenego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administarcyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci wodociągowej pod dnem Kanału Wawerskiego w km 10+210 jego biegu, na działkach o nr.ew.61/5...

Czytaj więcej o Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

27/06/2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. informuje, że od 2 czerwca 2018 r. na okres 3 lat obowiązuje następująca taryfa na terenie Warszawy i okolic: cena za 1m3 wody wynosi 3,89 zł brutto cena za 1m3 ścieków...

Czytaj więcej o Przetwarzanie danych osobowych przez Urząd m.st. Warszawy

25/05/2018
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...