Imieniny: Ambroży, Izodor, Wacława
sobota 04 kwietnia 2020

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

11/03/2020

Zawieszone zajęcia

w związku z decyzją rządu do 10 kwietnia zawieszone są zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych

Zajęcia w szkołach i przedszkolach zawieszone!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zawieszenie zajęć w stołecznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych przedłużono do 10 kwietnia.

 

Wprowadzamy kolejne działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej - od 12 do 25 marca - zawieszamy zajęcia w stołecznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Ograniczenie dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych.

Od 12 do 25 marca w przedszkolach, szkołach i placówkach  nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 12 marca (czwartek) i 13 marca (piątek) w przedszkolach i szkołach podstawowych będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, którym nie udało się zapewnić opieki rodziców (tylko w przedszkolu/szkole do której uczęszcza dziecko).

Od poniedziałku - 16 marca – uczniowie i wychowankowie już nie będą przychodzili do przedszkoli i szkół (ograniczenia dotyczą także zajęć i praktycznej nauki zawodu w szkołach i technikach zawodowych). Nauczyciele pozostaną w gotowości do pracy, za co będzie im przysługiwało wynagrodzenie (zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu Pracy).

Zawieszenie zajęć nie dotyczy:

-         poradni psychologiczno-pedagogicznych;

-         specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

-         młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

-         przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

-         szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

-         szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Decyzja została podjęta przez Ministra Edukacji narodowej zgodnie z art. 30b ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Informacja na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Koronawirus, zgodnie z decyzją rządu od 12 do 25 marca zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych są zawieszone. Infolinia NFZ 800190590, aktualne informacje gov.pl/koronawirus