Imieniny: Grzegorz, Magda, Mariusz
piątek 25 maja 2018

Pogoda

Urząd Dzielnicy Wesoła

13/04/2017

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy

OGŁOSZENIE

20 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00 w sali obrad nr 120

w Urzędzie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

przy ul. 1 Praskiego Pułku 33

odbędzie się XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji

 2. Przedstawienie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

 4. Informacja na temat naliczania i ściągania podatków lokalnych na terenie dzielnicy

 5. Informacja o stanie utrzymania czystości w dzielnicy - gospodarka odpadami

 6. Informacja o kosztach utrzymania oświaty, kultury i sportu w dzielnicy

 7. Plany i stan przygotowania do remontów obiektów oświatowych w okresie wakacji

 8. Informacja o stanie przygotowań do Pikniku Wesoła

 9. Informacja o przygotowaniu dzielnicy do wdrożenia reformy oświatowej

 10. Informacja o przebiegu i kosztach akcji „Zima w Mieście”

 11. Informacja o prognozie demograficznej dla dzielnicy Wesoła

 12. Informacja z pracy Doraźnej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy

 13. Interpelacje i zapytania radnych

 14. Informacja Burmistrza o pracy Zarządu Dzielnicy Wesoła w okresie międzysesyjnym

 15. Udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania

 16. Wolne wnioski i informacje

 17. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący

         Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

                                                                                 /-/ Marcin Jędrzejewski